So sánh giữa Imap và POP3

1.3K 0 0
                         

IMAP là gì?
Internet Message Access Protocol (IMAP) là 1 giao thức chuẩn cho việc truy cập e-mail từ máy tính cá nhân. IMAP là một giao thức dang client/server mà ở đó e-mail được nhận về và được trữ giúp bạn trên servers. Khi sử dụng các e-mail client nhứ OE, Netscape, bạn có thể xem trước thông tin header bao gồm người gửi và chủ đề lá thư, từ đó cho phép bạn có quyết định download thư đó về hay không.Bạn cũng có thể tạo nhiều folder hoặc mailboxes trên server, xóa tin nhắn.
POP3 là gì?
Post Office Protocol 3 (POP3) cũng là một giao thức chuẩn cho việc nhận e-mail thông qua giao thức client/server mà ở đó e-mail được nhận về và được trữ giúp bạn trên servers. Với POP3, e-mail của bạn sẽ được lưu lại trên mailbox của remote server cho đến khi bạn check mail. Khi bạn check mail, tất cả mail ngay lập tức được download về máy tính và không còn lưu trữ trên server nữa.
Sự khác nhau giữa IMAP và POP3?
IMAP có thể được hiểu như là remote file server, trong khi POP3 có thể được xem như là 1 dịch vụ “store-and-forward”. Một cách cơ bản thì cả 2 hoạt động tương tự nhưng thỉnh thoảng bạn sẽ phải suy nghĩ coi cái nào thì tốt hơn.

Điểm mạnh của IMAP?
Khi bạn có thể xem được các header information mà không cần phải download toàn bộ thư về, bạn có thể xóa được một số lượng lớn thư mà không sợ lãng phí thời gian. Cũng vì vẫn lưu trữ trên server, bạn có thể truy cập hộp thử từ nhiều nơi khác nhau và bảo đảm các tin nhắn luôn sẵn sàng cho bạn. Và với việc thư vẫn còn lưu trên server thì khi máy bị 1 sự cố thì cũng không cần lo về việc mất các tin nhắn.
Điểm mạnh của POP3?
Khi mà thư đã được download về sau khi check mail, bạn không cần kết nối tới internet để đọc thư. Và cũng không cần lo lắng về việc hết không gian lưu trữ bởi vì tin nhắn không còn lưu trên srv.
Mặt hạn chế của IMAP?
Không như POP3, IMAP yêu cầu truy cập liên tục trong suốt quá trình làm việc với các e-mail. Do việc trữ tin nhắn trên server từ đó dẫn đến việc vượt quá giới hạn không gian lưu trữ cho phép. Tuy nhiên, để giảm thiểu rắc rối này, bạn không nên để lại Sent Mail, Drafts or Trash trên server. Và như bất kỳ với những dịch vụ mới nào, sẽ luôn có những bất tiện sử dụng IMAP khi đã từng sử dụng qua POP3 And like any new service, there is a slight learning curve to get used to IMAP since most people are used to using POP3.
Mặt hạn chế của POP3?
Hạn chế lớn nhất của POP3 là vì đó là một giao thức cũ được thiết kế trước đây nên sẽ có những hạn chế khi mọi người gửi đi những e-mail dài với với những file đính kèm. Bởi vì POP3 tải tất cả thư trên server tại cùng 1 thời điểm, người dùng thường sẽ không thể nhận đầy đủ tin nhắn của họ bởi vì POP3 sẽ bị nghẽn hoặc bị mất kết nối khi cố gắng download những tin nhắn lớn. Ngoài ra khi đi du lịch hoặc chek mail từ những máy khác nhau, bạn sẽ không thể xem được những email cũ bởi vì những e-mail đó chỉ tồn tại trên máy mà bạn đã nhận mail.

Còn tiếp nữa...
So sánh giữa Imap và POP3
Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2012
So sánh giữa Imap và POP3Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ