Частина 9

6 0 0
                  

Іван Франко

Твої очі, як те море

Супокійне, світляне:

Серця мого давнє горе,

Мов пилинка, в них тоне.

Твої очі, мов криниця

Чиста на перловім дні,

А надія, мов зірниця,

З них проблискує мені.

Іван Франко. Вірші та творчість.Where stories live. Discover now