Chapter 2

5.8K 306 6

Лиам хвърли полу-изпитата бутилка от уиски по верандата на Найл и извика като подивяло животно. Стъкленото шише се счупи, а парчетата се разпиляха пред входната врата, та чак до стълбите. Вероника ликуваше зад него, а Зейн и Елиът не оставаха по-назад, бяха готови да се сбият с Найл.

-        Излез, нещастнико! – предизвика, викайки, Лиам.

Лиам Пейн беше влюбен в Етел, откакто се помнеше. Но естествено, бе запечатан в приятелската зона и се налагаше да се примири с това, тайничко надявайки се някой ден момичето да е негово. Затова сега беше бесен, след като чу казаното от Рони. Искаше му се да убие Найл Хоран, искаше му се да го направи на пух и прах. И алкохолът във вените му даваше малко повече кураж, отколкото бе здравословно, за да го направи.

На прозореца на горния етаж в голямата, скъпа къща се показа някаква блондинка, която бе облечена с мъжка , бяла риза, дори не закопчана до горе. Найл веднага се появи зад нея с намръщено и недоумяващо изражение, гол до кръста с разрошена коса.

-        Какъв перверзник! Интересува го само как да си задоволи нуждите, отвращава ме. – изкоментира Рони с погнуса. – Едва оправи Етел и хайде пак..

-        Вярно има нужда от здрав бой ! – изрева яростно Елиът.

Елиът и Етел Гифърд бяха разнояйчни близнаци. И макар често да се сдърпваха, бяха готови на всичко един за друг. А Елиът щеше да разпердушини всекиго, дръзнал да нарани сестра му по какъвто и да било начин. Защитаваше си я много.

Найл слезе по стълбите, чудейки се какво става отвън. Въобще не разпозна кой може да го търси. Бе готов да викне полицията, но реши първо да разбере за какво става въпрос.

Излезе с намачкана бяла тениска, черни дънки, но бос. Беше забравил да си обуе обувки от любопитството, което бе превзело ума му.

-        Какво, мамка му, си мислите, че правите?! – извика ядосано, щом видя стъклата, на които едва не стъпи.

-        Какво правим ?! – ядно извика Лиам. – Ние какво правим!? Я ми обясни ти какво правиш, долен , мръсен.. – докато изричаше това, Лиам се беше приближил и беше уловил Найл за тениската, буквално дишайки във врата му, дишането му бе учестено от гняв.

-        Ей, ей, почакай ! – спря го Найл и го улови за лактите, махайки Лиам от него. – Какво ти става ? Дори не те познавам.

17 and pregnant (BG fanfiction)Read this story for FREE!