Етел стоеше в банята и се взираше в теста за бременност в ръцете й. Молеше се до последно да покаже една чертичка. Грешката от онази нощ да не бе толкова фатална и да има възможност да се поучи от нея. Да мине между капките.

„Хайде, хайде, хайде...“

Но само няколко секунди по-късно се появи и втората чертичка.

Етел беше бременна.

Сълзи се заформиха в очите на нещастното момиче. Майка й щеше да се поболее. Та тя бе още ученичка! Не можеше да мисли и за бебе. Нямаше никакви доходи, работа... Нямаше дори сигурен баща. Е, да, нямаше съмнение, че бе Найл Хоран, тъй като той беше първия и единствения, с когото Етел е спала, но той не беше надеждно момче. Дори не бяха гаджета. Той беше просто типичния сваляч, който успя да я приласкае с мили думи да си легне с него едва преди две седмици.

-        Ет? – чу се гласа на Рони, най-добрата й приятелка, от другата страна на вратата в коридора. – Какво става?

Рони също беше много притеснена да научи какво се случва с приятелката й. Чувстваше се отговорна, че я навиваше да отиде на това парти. Чувстваше се зле и заради това, че се шегуваше с нея за това, че единствена Етел бе девствена от класа им. А сега? Подтикна я към прибързани и отчаяни решения. Всичко това доведе до безизходното положение, в което най-добрата й приятелка се намираше в момента. Но това не значеше, че Вероника бе виновна за него.

Етел си пое дълбоко дъх и избърса сълзите от мокрите си бузи, подсмърчайки. Сложи теста до мивката и изми ръцете си, наплиска и лицето си.

-        Да..ъм – с пресипнал глас отвърна на приятелката си и продължи да подсмърча, опитвайки да говори през сълзите си. – Какво да става?

-        Господи... – на себе си продума съвсем тихо Рони. – Ет, отвори! – по-високо подвикна Рони. – Моля те. Искам да ти помогна.

Ключалката изщрака и миг по-късно Рони задушаваше Етел в прегръдка. Шокираната Етел несигурно в началото уви ръцете си, но после си позволи да заплаче по-силно в прегръдките на най-близкия си човек.

-        Всичко ще е наред – прошепна Рони , галейки косите на Етел.

-        Не, няма. . . – отвърна с прегракнал глас клетото момиче. – Семейството ми е бедно, как ще се справим в този четири-стаен апартамент? И  с тези доходи и разходи? Майка ще изгуби разсъдък, като разбере!

17 and pregnant (BG fanfiction)Read this story for FREE!