Dear Future Self

16 3 0
                  


Dear Future Self


#DFS


Ipinagmamalaki kita, sa paanuman ipinagmamalaki kita kasi sino ba naman yung mag-iisip sa iyo na malayo ang mararating mo? pagkatapos ng mga pinag daanan mong depresyon at ng mga paniwalang-isipan at pagkagawi ay nandito ka pa rin. Buhay at nagawa mo rin.

Nagtataka ako kung ang kalungkutan mo ba ay inuubos na ang kapayapaan mo, sana ay hindi ka nito kinakain ng buhay. Nagtataka rin ako kung umiiyak ka pa ba at pinapagod mo ang iyong sarili para lang makatulog gabi-gabi. Sana ay makatulog ka na ng maayos knowing na you'll be fine tomorrow.

But again, I am still proud of you and cheers for every minute that you consumed just to make sure you'll remind yourself that your life is important.

Cheers for being alive!!! Sa mga taong sumusuporta sayo at sa mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw at sa Diyos na palaging nandiyan sa tabi mo.

I am so proud of you my dear self..

YOLO,

Future old self


Short StoryTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon