CHAPTER 72

1.8K 10 0
                  

MESSAGE

Joaquin Santos
Active Now

Dior Webb
HOY
JOAQUIN
WHO GAVE ME KK

Joaquin Santos
HAHAHAHAHAHAHAHHA
UTO UTO

Dior Webb
ayyy bad

Joaquin Santos added Adyson Domingo to the group

Adyson Domingo
wazzup
oh wait backread
HAHAHAHAHAHAHAH
NAOL
may nagbibigay ng kk

Dior Webb
bigyan din kita sa bday mo

Adyson Domingo
kaya boto ako sayo para kay Jordi eh
😌😌😌

Joaquin Santos
BAKIT SIYA LANG :(

Dior Webb
bAkIt SiYA lAnG

Joaquin Santos
farmer ka ha 😂
balakajan di ko sasabihin kung sino nagbigay ng kk HAHAHAHAHAHA

Adyson Domingo
waiit
u know who??
hoy Joaquin
AH
kilala ko na

Dior Webb
WHO????
ADY
SPILL
SAGOT

Adyson Stephen
HAHAHAAHHAAHAHAH

Dior Webb

Joaquin Santos

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Joaquin Santos

Joaquin Santos

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
#MARIA,MARIA ✓Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon