꧁ភារកិច្ចបេះដូង꧂𝚙𝚊𝚛𝚝𝟺𝟿

877 53 1
                  

សម្លេងគ្រលរបន្លឺចេញពីក្រោយខ្នងពួកគេបង្ហែរឲពួកគេងាកមើលមកយ៉ាងលឿន។

« បិតាយាងមកតាំងពីពេលណា»MaLaRealសួរដោយភ្ញាក់ផ្អើល

« បិតាមកល្មមដឹងរឿងទាំងអស់ណាបុត្រី» Kingតបវិញព្រមទាំងនាំដំណើរចូលមក។
« បិតាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរបុត្របិតាទាំងពីរត្រឡប់មកស្រឡាញ់គ្នាវិញ»គាត់ចូលមកប្រឡោះកណ្ដាលត្រដាងដៃអោបកូនទាំងពីរដោយស្នាមញញឹម។

« រឿងល្មមដោះស្រាយបានហើយបិតា» MaLaReal ថាដោយស្នាមញញឹម។

« បុត្រអរព្រះគុណបិតាខ្លាំងណាស់នឹងម្ចាស់អូនដែរព្រមលើកលែងទោសកំហុសពីមុនមក» Maikher។

« គ្រួសារយើងអាចត្រឡប់មកដូចដើមហើយស្រឡាញ់គ្នាណាបុត្របិតា» Kingលើកដៃគេទាំងពីរមកកាន់។

« ក្រាបទូល\ព្រះពរបិតា» ទាំងពីរនាក់បន្លឺដោយស្នាមញញឹមព្រមគ្នា។

« ព្រះពរបិតា !!បិតាបុត្រអនុញ្ញាតចេញពីប្រទេសណា»

« មិនបានបុត្រទៅណាមិនទាន់បានទេ» មិនទាន់ស្ដាប់ចប់ផងគាត់បដិសេធ៍បាត់ទៅហើយ។

« ហេតុអីបិតាបដិសេធ៍ទៀតហើយ» រាងស្ដើងប្រែជាមុខស្អុយតែម្ដង។

« មិនមែនចឹងទេបុត្រ គឺបិតាចង់ឲបុត្រនៅជាកិត្តិយស
ប្រគល់រាជសម្បតិ្តឲអង្គភាពពិសេសនោះអី» King

« អ៎!!អង្គភាពពិសេសបាត់មនុស្សម្នាក់បុត្រចាំបាច់ទៅតាមមកប្រគល់រាជសម្បត្តិនោះអី» រាងស្ដើងនឹកឃើញហេតុផលតែម្ដងជឿថាប្រកដជាបានទៅ។

« មិនបាច់ទៅតាមទេបុត្រ មានមនុស្សប៉ុន្មានប្រគល់ពិននឹងទៅ»

« មិនបានទេបិតាមនុស្ស7នាក់ត្រូវប្រគល់ទាំង7ណាបិតាប្រគល់តែ6មិនបានទេ» នាងរហ័សប្រកែក។

« គេមិននូវទទួលខ្លួនឯងតា៎ម្ចាស់អូន» Maikherលូកមាត់។

« ម្ចាស់បង» នាងគ្រឺតធ្មេញហៅគេ។

« បុត្រមិនចាំបាច់ទៅរកទេគេគង់តែមកវិញ»

« បុត្រមិនចូលចិត្តរងចាំទេបិតាបុត្រឲគេត្រៀមយន្តហោះហើយៗ»

༺ភារកិច្ចបេះដូង༻Where stories live. Discover now