Authors Note

1.2K 20 2
                         

Hi guys!

Sorry kung tinapos ko na, kasi di ko alam kung may paroroonan tong kabaliwan ko kay Gelo.

Malay ko ba kung pinapaasa nya lng ako!!

Bahala sya sa buhay nya! Magsama sila ng Girlfriend nya!!

Isaksak nya sa ngala-ngala nya si Gelo!! 

^

^

^

^

^

Haha am I being too rude?! XD

SARRREHH!!!

Thank you guys for reading my story =))))

"Tandaan!

Hindi lahat ng bagay, PERMANENT,

Lahat ng bagay sa mundo may katapusan.

Kung ang buhay nga nawawala,

Relasyon pa kaya?! "

STAY POSITIVE!

Ang EX Crush koTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon