Chapter 1

615 44 13
                         

Hindi mapigilan ni JL ang mapa-irap nang makita kung sino ang bagong dating, lalo na sa mga pinagsasasabi nito.

Nambobola na naman, as usual.

Nasa Lovie Patty siya para kumain pero nawala bigla ang appetite niya dahil sa lalaki.

Lander Van Betancourt. Ang lalaking pumapatol kahit sa poste basta naka-palda.

Marami siyang nababalitaan na kabi-kabila ang date nito. Ni wala 'atang pinalalampas na araw na walang kasamang babae.

"Hey, Ian's cousin! Wala nang pwesto. I'm gonna sit here," sabi ng lalaki na lalo niyang ikinainis.

"Don't call me that!"

Sa lahat ng ayaw niya ay ang ina-associate siya sa mga Lim. Kahit na ba 'yun pa ang gamit niyang apelyido dahil ipinagamit 'yun sa kanya ng ama. Still, she's the mistress' daughter at kahit kailan ay hindi siya matanggap ng karamihan sa mga kamag-anak ng papa niya.

Five years ago ay inakala niyang okay na ang lahat. She was actively helping in the family's publishing company. Magmula kasi nang mawala ang kanyang ina ay dinala na siya ng ama sa Metro Manila at binigyan ng matitirhan na bahay. Pero akala niya lang pala na okay na. Dahil sa ayaw pa rin siyang nakikita ng legal na asawa ng papa niya ay ipinatapon siya ng mga ito sa Los Angeles, California. Binibigyan siya ng allowance ng papa niya para sa pag-aaral niya pero ni hindi siya naisipan na puntahan nito kahit na isang beses lang.

"What? You're Ian's cousin. I don't know what else to call you."

Well, her cousin, Ian, treats her well since kaibigan siya ng asawa nito. But still, she has a name at hindi siya kailangang tawagin na pinsan ni Ian.

"Ano ngang pangalan mo? Oh, right. The Princess?"

Pinaningkitan niya ng mata ang lalaki. Nainis siya hindi lang sa pagtatanong sa pangalan niya kundi sa pagbanggit nito sa tawag sa kang sa mundo ng modelling—The Princess.

One would think it's a good pseudonym. Some people think she's been called "Princess" because she's classy, sweet, respected, graceful, and is like a royalty.

But the truth is she was called that name because she's a girl who has been pampered, sheltered, and spoiled her whole life... or so they thought. Yes, she acts spoiled, she acts selfish, she acts like a bitch, but not because of those things mentioned. She acts like it because she had never had what she wanted her whole life before she became a model. And this time, she wants to have it all, regardless of how. Nangako siya sa sarili na hindi na niya hahayaan ang kahit na sinong pigilan siyang makuha ang gusto niya.

Ang pagiging modelo niya na siguro ang pinakamagandang nangyari sa kanya nang ipinatapon siya sa L.A. ng ama. She was scouted while she was going home from the University. Isang taon din na naging model siya ng kung ano-anong brand hanggang sa nagkaroon siya ng malaking break at nasama sa mga modelo ng isang sikat na lingerie brand.

Naging mas confident siya sa sarili mula noon. Mas naging determinado na hindi na maapi.

Kaya naman nagpasya siyang umuwi ng Pilipinas kahit na walang permiso ng ama. Her father didn't really mind. He hadn't contacted her ever since she came back.

Simula nang makabalik siya ng Pilipinas ay ilang endorsements na rin ang ginawa niya. She was even offered to be an actress pero tinanggihan niya. Okay na siya sa pagiging modelo. Ayaw niyang pumasok pa sa mas magulong mundo ng show business.

"Hey, Miss Lim!"

Tinignan niya ulit ng masama ang lalaki. Malakas na tumawa naman ito na lalo niya na namang ikinainis.

Bitter 1: The PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon