"DO YOU want to marry me?" tanong ko at tiningnan naman ako ni Xavier na parang nasisiraan na ako ng bait.

"Are you proposing to me?" pabalik na tanong niya sa akin.

"Well, do you want me to?"

"Lady, you're insane and drunk."

Natawa ako sa naging sagot niya.

Drunk? Hindi ako lasing. Siguro nga ay nakainom ako ng kaunti pero hindi ibig sabihin n'on ay lasing na ako. Alam ko ang sinasabi ko at alam ko na inaaya ko siyang magpakasal pero ang hindi ko lang sigurado ay kung bakit.

"Just tell me if you want it or not, Fajardo." 

"Quit this foolishness, Paige." sa boses pa lang ay halatang nauubos na ang pasensiya ni Xavier.

"You think my proposal is silly?" tanong ko. Hindi ako sigurado kung dapat ba akong masaktan o matawa sa kanya.

"Don't dare me, little miss."

He already knows that I was trying to provoke him but it was still obviously working. Lihim akong napangisi.

"What if I will? What if I would love to dare you?" tanong ko uli sa kanya.

"Shit, Paige. If you want marriage, then fine! I'll give you marriage!"

Napasinghap ako nang hawakan ni Xavier ang braso ko at bigla akong hinigit patungo kung saan. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung saan niya ako dadalhin pero masyadong umiikot ang paningin ko para gawin pa iyon.

That night passed and then the next thing I know, I was no longer single.


In My Ex's Brother's Bed (PUBLISHED UNDER RED ROOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!