Bị tố là ăn cắp bản edit của người khác và câu trả lời

1.6K 37 27
                         


Hôm nay vừa lên truyện yy thì thấy bị reposst khóa truyện luôn =)

Và đây là lời bình của bạn đó, một người qua đường giáp nào đó

Và đây là lời bình của bạn đó, một người qua đường giáp nào đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

và đây là lời giải đáp của mình:

Bạn đếu đọc chap 1 à ???  Chap 1 hai bên đã khác nhau rồi thì copy cái rắm à ???

Chời má, tui up trên web tính ra đến chap 62 rồi đó má, còn bạn mà má bảo mới edit tới chap 16 thôi có đc k, wat của tui up còn nhanh hơn bạn đó nữa đó má


Đây là chỗ bạn bảo tui ăn cắp nhé: 

Đây là chỗ bạn bảo tui ăn cắp nhé: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạn này mới up đến chương 16, tính đến 3/6

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạn này mới up đến chương 16, tính đến 3/6

Còn của tui thì ai zô đây xem hẳn cũng biết rồi ha!!!! Tui up công khai tới chương 21 rồi :)

Còn về cách edit, lạy má má không đọc truyện đúng không

Chap 1 bên kia

Còn chap 1 bên tui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn chap 1 bên tui

Còn về dấu chấm phẩy, hix má ơi bản raw bên trung tác bả ghi thế thì tui edit thế chứ sao, thỉnh thoảng thần sầu thay đổi tí chứ éo ai đổi tất đc má

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn về dấu chấm phẩy, hix má ơi bản raw bên trung tác bả ghi thế thì tui edit thế chứ sao, thỉnh thoảng thần sầu thay đổi tí chứ éo ai đổi tất đc má. Chứ giờ 1 câu nhiều vế, k phẩy ở đó thì tui viết liền không dấu hả má ?? :-)

Thôi nói thế thôi tự hiểu đi nhé, thân ái và quyết thắng

Tối ngày ra cáu vcđ!

- - - -- -- 

Sau 1 ngày trời thì bên YY đã mở khóa truyện cho mình, đây coi như cũng là câu trả lời chốt hạ cho vấn đề này 

Sau 1 ngày trời thì bên YY đã mở khóa truyện cho mình, đây coi như cũng là câu trả lời chốt hạ cho vấn đề này 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Edit - hoàn ] Xuyên thành em gái đối thủ của idol nhà mình - Thời Tinh ThảoNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ