dan so va hau qua gia tang dan so

1.8K 0 0

Dân số là số dân  của 1 dân tộc, 1 quốc gia đang sinh sống trên một địa danh nhất định. Gia tăng dân số là sự tăng hay giảm dân số trong thời gian nhất định. Mỗi năm TG tăng 80tr người ( bằng nước đứng thứ 10)

Hậu quả gia tăng dân số:

1. Sự nghèo khổ gia tăng

2. Vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm

3. Vấn đề việc làm

4. Giáo dục

5. Tài nguyên môi trường

- Tài nguyên đất

- Tài nguyên nước

- Tài nguyên rừng

- Tài nguyên khoáng sản

- Môi trường

dan so va hau qua gia tang dan soĐọc truyện này MIỄN PHÍ!