Rolling The Thread (Prologue)

625 154 111
                  

Malamig nang sadya sa Stanford, pero mas lalong lumamig sa puwesto nila—basement ng Building A-B, dahil sa hinihintay na anunsyo.

Umawang ang nag-iisang pintuan, may pumasok na ilang pirasong ilaw sa loob ng madilim na silid.

Lumingon ang mga estudyante na nasa loob. Sila ay sina Logan, Jeff, Oliver, Khen, Jay, Angelyka, at Shion na kanina pa naghihintay sa pagbabalik ng isa nilang kasamahan—si Sheena.

"Putangina, ano, patay ba?" agarang tanong ni Oliver, napatayo siya mula sa pagkakaupo.

Hindi umimik ang dalagitang si Sheena. Alam niya na kapag sinabing oo, lalo lang silang kakabahan. Pero alam din niyang sila ay wala ng takas... wala nang kawala.

Naglakad si Sheena patungo sa posisyon ng kaniyang kaibigan, nagwika siya, "May nakakita sa atin."

Katahimikan sa loob ng silid ang siyang sumisigaw.

Animo'y naging yelo ang kanilang katawan. Pero nag-init din ito matapos tumayo si Oliver at agarang sinunggaban si Logan. Hinawakan niya ang kuwelyong suot ng binata at utay-utay na itinaas sa ere.

Lumabas ang ilang ugat sa parehas nilang ulo, nagsasabing sila ay tensyonado at kinakakabahan.

"This is your fucking fault! Kung hinayaan mo na lang sana akong barilin si Mateo, hindi ito mangyayari! Fuck you!"

May durang lumabas sa matabil na bibig ng binatang si Oliver. Lumapag ang nakadidiring dumi sa ilong ni Logan, bumaba ito sa kaniyang bibig hanggang sa tumulo ito sa kawalan.

"Bitawan mo ako, Oliver! Kung hinayaan kitang gawin iyon, patay na si Mateo!" sabi ni Logan.

Sa pagkakataong ito, si Logan na ang humugot ng hangin mula sa kaniyang sikmura hanggang maramdaman niya na ang plema sa pagsabay nang paghagod paitas. Nang ito ay nasa kaniyang lalamunan, walang ano-ano pa ma'y inilabas ito. Sumakto ang dumi sa loob nang nakabukas na bibig ni Oliver.

Dahil sa nangyari, napabitaw sa mahigpit na kapit ang lalaki sa kuwelyo ng kalaban. Umaktong nasusuka si Oliver, lumapit naman si Shion sa likuran ni Logan.

Nang bumalik sa katinuan ang naglolokong si Oliver, ihinarap niya ang kaniyang katawan sa kalaban.

"Who the fucking asshole told you that I'll be killing Mateo?! Tatakutin lang natin. Tangina ka! At... iyon naman ang ipinunta natin, 'di ba? Hindi mabubuo ang club na ito kung hindi dahil sa kagustuhan nating maipabagsak si Mateo! You wanted us to drag him down, we were doing it! Why are you backing off piece of shit?" pasigaw na wika ni Oliver.

Kinapitan ni Shion si Logan sa kaniyang balikat upang tulungang pakalmahin ang sarili.

Alam nilang gulo 'to.

"Wala sa usapan na mamamaril tayo!" tugon ni Logan.

"Tanga ka ba?" panimula ni Oliver, "the gun I have was a fucking toy! Oo- nakakabaril iyon, pero walang iyong totoong bala!" Umalingawngaw ang boses ni Oliver sa loob nang kulong na silid.

Kumunot naman ang noo ni Sheena. Ang iba ay walang imik. Si Khen ay kagat ang kaniyang kuko.

"What?" tanong ni Sheena, "hindi totoong baril iyong gamit mo, Oliver?"

"Of course! Saan ako kukuha ng baril, puta!" walang-galang na sagot ni Oliver. Galit na galit ang binata.

"Bakit, Sheena? Ano ang nalaman mo?" tanong ni Angelyka.

Inalala ni Sheena lahat nang nakalap niyang impormasyon kanina sa infirmary, kung saan doon namamalagi ang nabaril na guro- si sir Willie.

"May nakitang totoong bala sa katawan ni sir Willie. Kung hindi ikaw iyong nakabaril, sino?" naguguluhang wika ni Sheena habang nakapatong ang kaniyang kamay sa ibabaw ng kaniyang dibdib.

"Puta," sambit ni Oliver.

Rinding-rindi na sa pagmumura si Khen. Nais niya nang sapakin ang binata pero hindi niya ito magawa, alam niyang mas malakas si Oliver kesa sa kaniya.

"Oliver! Tumigil ka na nga sa pagmumura, you're not helping!" tanging sigaw ni Khen.

"Shut up, gay."

Dapat ay susunggaban si Oliver ni Khen, ngunit iyon ay naputol nang may yapak ang tumunog papasok sa kanilang silid.

Hindi sarado ang lihim nilang clubroom dahil sa kakapasok na si Sheena, naging madali ang pagpasok ng lalaki.

Silang lahat ay nakatingin sa paparating na presensiya, hindi nila maaninag ang mukha nito dahil walang ilaw ang nagliliwanag dito.

Ilang sandali pa at nakatayo na ang bagong dating sa kanilang posisyon, malayo man ito sa kanila ay pansin ang pamilyar na hubog ng katawan.

Nakalingon ang mga magkakaibigan dito, unang nagsalita si Logan, "Who are you? You're not allowed to be here."

Ngunit ang tinanong ay hindi umimik.

Kumuha siya nang tatlong hakbang, sumakto sa kaniyang posisyon ang nakasilip na liwanag mula sa labas. Nadagil nito ang matangos niyang ilong.

"It's time," panimula niya, "it's time to fight with you."

Mabilis na naglakad malapit sa mga estudyante ang lalaki.

Hindi inaasahan ng mga ito ang pagdating ng hindi imbitadong bisita.

"Mateo?" usisa ni Logan.

Red Thread
Juanxhari

Red Thread (Under Dreame)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon