dau truong dam mau

4.1K 0 0

V. BLAXCÔ IBANHÊX

ĐẤU TRƯỜNG

ĐẪM MÁU

TÔ CHƯƠNG dịch

TRẦN VIÊT giới thiệu

NHÀ XUẤT BẢN VØN HỌC

HÀ NỘI - 2000

Dịch theo bản dịch tiếng Pháp

ARÈNES SANGLANTES

(Sangre y Arena)

của G. Hérelle

Nhà xuất bản Calmann-Lévy - Paris - 1922

LỜI GIỚI THIÊU

Năm 1867, tại thành phố cửa sông Valăngx trên

đất Tây Ban Nha, Tổ quốc của đại văn hào

Xecvăngtex(1) lại sinh ra một người con để kế tục sự

nghiệp văn chương của những thiên tài đi trước :

VIXETE BLAXCO - IBANHEX (Vicente Blasco -

Ibanhex). Lúc này, vừa đúng bốn năm trước ngày nổ

ra cuộc đụng đầu lịch sử đầu tiên quyết liệt nhất trên

thế giới giữa vô sản và tư sản, - CÔNG XÃ PARI- Và

thế là, từ khi sắp ra đời cho đến suốt tuổi thanh xuân

trong hơn ba mươi năm cuối cùng của thế kỷ XIX,

Blaxcô - Ibanhex hoàn toàn được nuôi dưỡng trong cao

trào đấu tranh giai cấp gay gắt trên mọi lĩnh vực của

đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, đến tư tưởng,

triết học, văn học, nghệ thuật...

4 Đấu trường đẫm máu

http://ebooks.vdcmedia.com

(1) Xécvăngtex: Đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantès,

thế kỷ XVI, tác giả kiệt tác Đôn Kihôtê.

"Đây, cuộc đấu tranh lan toàn thế giới

Khuấy không trung hai chữ Tự Do"...

"Ta đứng dậy, không hề khuất phục

Ngã xuống rồi, lại đứng dậy hiên ngang"

"Đấu tranh này, là trận cuối cùng"...

Những khúc quân hành ấy từ đất Công xã vang

sang Tây Ban Nha và khắp Châu Âu, hùng tráng và

tha thiết, căm hờn và yêu thương. Ngọn gió tự do, dân

chủ làm bừng dậy rất sớm tâm hồn giàu cảm xúc của

Blaxcô, một tâm hồn khao khát tự do, thương yêu

những con người bị đọa đày trong cuộc sống tối tăm.

Blaxcô Ibanhex lớn lên giữa những người nghèo bên

dòng sông Guađalavia đổ ra Đại Tây Dương, trong

vùng Anđaludi màu mỡ còn mang những dấu tích

dau truong dam mauĐọc truyện này MIỄN PHÍ!