• 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐲 •

21 2 0
                         

01 • Przyjmuję recenzje tylko do prac autorskich, opublikowanych na Wattpadzie. 

       ad.01.1 Nie przyjmuję zgłoszeń, gdzie prace są zawieszone/porzucone.

        ad.01.2 Zgłoszenia może wysłać tylko autor opowiadania.

02 • Nie ma limitu rozdziałów; prace mogą być przysyłane zakończone i pisane na bieżąco.

       ad.02.1 Jeśli przesyłacie pracę dłuższą, należy liczyć się z tym, że przeczytanie jej i napisanie do niej recenzji zajmie mi dłużej.

03 • Jeśli wysyłasz zgłoszenie do recenzji, twoje opowiadanie nie może zostać usunięte.

       ad.03.1 Jeśli decydujesz się usunąć pracę bądź zmienić tytuł/swój nick, a twoje zgłoszenie zostało przyjęte, napisz komentarz pod postem "kolejka" - najlepiej przy zapisie z twoim opowiadaniem.

      ad.03.2 Przy poście "kolejka" będzie widniał dopisek "otwarta/zamknięta"; jeśli jest napisane "otwarta", możecie śmiało się zgłaszać, logicznie natomiast, jeśli napisane jest "zamknięta", proszę o wstrzymanie się ze zgłoszeniami do otworzenia kolejki.

      ad.03.3 Po przyjęciu zgłoszenia poinformuję o tym poprzez odpisanie na wasz komentarz, po czym w kolejce pojawi się wasza praca z dopiskiem na którym rozdziale jestem, oraz na kiedy jest ustalona przewidywana publikacja recenzji. (Dodatkowe info: gwiazdkuję przeczytane rozdziały.)

04 • Każda recenzje zostaje dedykowana autorowi pracy. Po opublikowaniu więc, proszę o szczery komentarz co do mojej opinii, aby udowodnić, że zapoznaliście się z moją recenzją.

05 •  Przywłaszczam sobie prawo do wystawienia recenzji w przeciągu dwóch miesięcy (60 dni) od przyjęcia zgłoszenia. Po upłynięciu tego czasu, możecie się bezpośrednio dopytywać, kiedy opublikuję recenzję bądź anulować zgłoszenie(odpisując na swój komentarz - "Anuluję!").

06 • Zastrzegam sobie również prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia, bez podawania powodu.

07 • Nie ma limitu zgłoszeń. W jednym komentarzu możecie zgłosić jedną pracę.

08 • Wszelkie pytania możecie zadawać pod tym postem, w komentarzach.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tytuł

Autor

Kategoria

Status opowiadania

Ilość rozdziałów

RECENZJE ― lights down lowPrzystań dla opowiadań. Odkryj teraz