Đầu số điện thoại của các mạng di động

9.7K 1 0

Đầu số điện thoại của các mạng di động

Cho đến nay, 7 nhà mạng di động ở Việt Nam đã đưa vào khai thác 26 đầu số, gồm các mạng với các đầu số sau:

 - Viettel chiếm nhiều nhất với 8 đầu số:

097, 098, 0168, 0164, 0165, 0166, 0167, 0169

- VinaPhone có 6 đầu số:

091, 094, 0123, 0125, 0127, 0129

- MobiFone có 7 đầu số:

090, 093, 0121, 0122, 0124, 0126, 0128

- Vietnamobile có hai đầu số:

092, 0188

- Beeline 0199099 dùng chung với Đông Dương Telecom.

và có 2 nhà mạng sử dụng một đầu số:

 EVN Telecom (096), S-Fone (095)