Câu 1: Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên, phân tích nội dung và ý nghĩa?

9.5K 1 0

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên:

Ngày 27/10/1929 Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu về việc thành lập một đảng cộng sản ở Đông Dương, yêu cầu khắc phục ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng của giai cấp vô sản.

Ngày 24/2/1930 ĐCSVN đã hoàn tất việc hợp nhất ba tổ chức đảng cộng sản ở VN(Đông Dương cộng sản liên đoàn,Đông Dương cộng sản Đảng,An Nam cộng sản Đảng).

Các văn kiện được thông qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN  hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN. Nội dung cương lĩnh như sau:

Phương hướng chiến lược của CMVN là tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

 Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:

Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, Pháp và bọn phong kiến, làm cho VN được độc lập.

Về Kinh tế: Thủ tiêu các thứ quốc trái,tịch thu toàn bộ tài sản của đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý.

Về văn hóa-xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức,nam nữ bình quyền.

Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục và dựa vào đại bộ phận dân cày để làm thổ địa cách mạng, liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên,… để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp.

Về lãnh đạo cách mạng: giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng VN.Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản,phải thu phục được đại bộ phận giai cấp mình.

Về quan hệ của cách mạng VN với phong trào cách mạng thế giới: CMVN là một bộ phận của cách mạng thế giới,thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là vô sản Pháp.

Ý nghĩa của cương lĩnh:

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản VN tạo nên sự thống nhất về tư tưởng ,chính trị và hành động của phong trào cách mạng trong cả nước,hướng tới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Việc ngay từ khi ra đời Đảng đã có cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản chính là cơ sở để ĐCSVN vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng VN, giải quyết được tình trạng khủng hoảng đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra ở đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước VN.

Câu 1: Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên, phân tích nội dung và ý nghĩa?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!