Chapter Nineteen

944 78 13
                         

Chapter Nineteen

After a few days ay hindi ko na nakikita si Xandro na naghihintay sa akin. Siguro ay sumuko na rin siya. Hindi ko rin naman talaga kasi siya kakausapin. Mas makabubuti na rin naman ito sa amin. Kung ano man ang meron kami noon, ibabaon na lamang namin iyon sa limot.

"Order mo."

"Salamat." sagot ko bago kinuha ang kape ko.

Nasa coffee shop kami ni Seb ngayon. Inaaya namin si Alicia kanina pero mainit parin ang dugo niya kay Seb. Maliban doon ay halata parin ang disgusto niya sa mga desisyon ko.

Wala naman kaming ginagawang masama. Dapat pa nga akong magpasalamat sa kaniya dahil pinagtiyatiyagaan niya akong turuan. The midterms went well... and some of it is because of him.

"Are you still thinking about him?" tanong niya.

Umiling ako at sumipsip sa kape ko.

"Liar." siryosong sambit niya.

I sighed.

"What do you want me to say?"

"The truth. Hindi makakatulong kapag nagsinungaling ka." sagot niya.

Nanahimik ako. Tama naman kasi siya. Hindi naman makakatulong kong itatanggi ko. Inayos niya ang mga gamit sa table. Kumpleto ang sticky notes niya pati na highlighter. Minsan iniisip kong neat-freak siya dahil sobrang ayos talaga ng mga gamit niya.

"Don't look at me like that!" natawa ako.

"Like what?" balik tanong ko sa kaniya.

Hindi naman siya sumagot. Nagsimula na siyang mag-review. Nilabas ko nalang rin ang mga gamit ko at nagreview. A month from now, finals na. Kakatapos palang ng exam pero kailangan ko talagang bumawi. I need to maintain my grades.

After our last subject, magkasabay kaming lumabas. Tinatawag ko si Alicia pero umiiwas talaga siya sa akin. At least, I'm trying.

"Huwag mo nalang pansinin." sabi ni Seb.

Bumuntong hininga ako at tahimik na nakasunod sa kaniya papunta ng gate.

"Livia..." bigla akong nanigas ng marinig ko ang boses niya.

Agad kong kinagat ang labi ko. Hindi ko siya pinansin. Diretso akong naglakad pero hindi ko mahanap ang sundo ko.

"Mag-usap naman tayo." sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko pero nagulat ako ng tanggalin iyon ni Seb.

"Ayaw niya. Huwag mong pilitin." siryosong sambit ni seb.

Napalunok ako ng makita ang mga mata niya. Hindi ko pa talaga siya nakikitang ganiyan. 

"Who the f*ck are you?" inis na sigaw ni Xandro. Galis na galit ang mga mata niya habang nakatingin kay Seb. Hindi naman umiiwas ng tingin si Seb kay Xandro.

Nagpapalitan sila ng masamang titig.

"You don't have the rights to curse me. Hindi ikaw ang nagpapakain sa akin. Kung ayaw kang kausapin, huwag mong pilitin." sagot ni Seb.

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now