For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cach lap que kinh dich

15.3K 2 8

<type or paste the text body here>Chu Dịch Dự Đoán Học cổ điển đưa ra khá nhiều cách thức lập quẻ khi dự đoán, điển hình là Mai Hoa Dịch Số của Thiệu Khang Tiết (Thiệu Ung) và sau này là Thiệu Khang Tiết, nhà dự đoán học nổi tiếng Trung Quốc cuối thế kỷ 20.

Tôi chọn ra 3 cách lập quẻ cơ bản :

1. Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán Tôi (Ngôi thứ nhất)

2. Gieo phương vị: Dự đoán Người khác (Ngôi thứ hai)

3. Gieo theo thời gian: Dự đoán Sự Kiện (Ngôi thứ ba)

Dự Gieo 3 đồng tiền: Dự đoán Tôi (Ngôi thứ nhất)

Ứng Dụng:

Dự đoán trạng thái tâm lý, tâm tư suy nghĩ, tình cảm, sức khoẻ, trạng thái tinh thần, tiềm thức, tính cách của đối tượng bất kỳ để từ đó đưa ra lời dự đoán thái độ, hành vi & khả năng của đối tượng trong tương lai gần.

(Tương lai gần: Chỉ đến khoảng thời gian trong ngày, hoặc khoảng thời gian một sự việc, một sự kiện được tiến hành.)

Kỹ thuật Lập quẻ :

Thực hiện các bước sau:

1. Chọn 3 đồng tiền chất liệu giống nhau, bằng đồng (Cu)

2. Qui ước mặt hình là vạch âm ( __ __ ),

mặt chữ là vạch dương ( _____ )

3. Suy nghĩ vấn đề đang quan tâm.

Đặt câu hỏi ngắn gọn rõ ràng về vấn đề cần dự đoán.

4. Đặt 3 đồng tiền vào 2 lòng bàn tay khoảng 1 phút.

Gieo chúng lên mặt phẳng bất kỳ. Nếu:

3 mặt hình, ta ghi: ___ ___ x

3 mặt chữ, ta ghi: _______ x

2 hình 1 chữ, ta ghi: _______

2 chữ 1 hình, ta ghi: ___ ___

Sau khi gieo 6 lần, giả thử ta có đồ hình sau:

_______x ___ ___ ___ ___x

___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___x _______ _______x

_______ ___ ___ _______

_______ _______ _______

___ ___ _______ ___ ___

Đồ hình 1 Đồ hình 2 Đồ hình 3

ë Qui ước ghi từ dưới lên.

ë Vạch âm được gọi là hào âm

Vạch dương được gọi là hào dương.

ë Đảo ngược các hào dấu x, ta có đồ hình 3.

ë Đồ hình 2 được lập theo qui tắc:

Hào 2,3,4 của đồ hình 1 cho vị trí 1,2,3 đồ hình 2

Hào 3,4,5 của đồ hình 1 cho vị trí 4,5,6 đồ hình 2

_______ ___ ___5

___ ___5 ___ ___4

4___ ___4 _______3

cach lap que kinh dichĐọc truyện này MIỄN PHÍ!