p a u n a n g s a l i t a

87 10 1
                         

kasama
adult angst | spiritual

copyright © 2018

──

timeline

simula: 01 | 24 | 18
wakas: 01| 25 | 18

epigraph

sa panahon ng kalungkutan,
sino ang iyong kasama?”

note and trigger warning (please read this!)

hi!

no’ng una ko itong pinublish dito,
nakasulat ito sa pure english.
but since i am promoting filipino language,
here it is—the revised and more mature version!

this one-shot contains suicide attempt.
my priority is your mental stability.
so don’t proceed if this bothers you, okay?

labyu, peeps! magandang araw! :--)

disclaimer

the book cover i used is not mine.
i got it from justus menke
from unsplash.com.

*˙︶˙*)ノ

──

add me on facebook!
aaron jeremiah

or follow me on twitter! :D
@ronnyboyyyy_

hahahahaha ito na ang ipinangako kong
one-shot ngayong araw. :D

kasamaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon