Chapter Seventeen

990 104 23
                         

Chapter Seventeen

My mother cried. Ang sakit para sa akin na makita siyang umiiyak. Lumapit ako at yumakap sa kaniya. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatili doon.

Naramdaman ko na parang nahihirapan siyang huminga.

"Mama... Ma!"

Halos panawan ako ng ulirat ng mapansing tuluyan ng nawalan ng malay si Mama.

"Manang! Si Daddy! Ate Hilda!" tili ko.

Paulit ulit na bumagsak ang mga luha ko. My Mother passed out!

"Manang!" umalis ako saglit upang humingi ng tulong.

"Manang! Si Daddy! Si Daddy!"

"Ano bang nangyayari sa'yo, anak!" nagaalalang sambit ni Manang.

Hindi nagtagal ay bumaba si Daddy. Agad niya akong dinaluhan.

"Daddy, si Mama!" humihikbing sambit ko.

"Bakit?" agad kong hinila si Daddy sa Garden.

I saw how his face turned white when he saw my mother, unconscious. He checked her pulse. Pagkatapos ay agad niyang binuhat si Mama. Nakasunod ako sa kanila.

Si Manang ay inabot ang susi kay Daddy. Pumasok ako sa sasakyan at inalalayan si Mama. Umikot si Daddy sa driver seat at agad na pinaharurot ang sasakyan.

Hinawakan ko ang pulsuhan ni Mama, pinapakiramdaman. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at kaba. Hindi ko kailanman nakita ang Mama kong umiyak ng ganoon. 

Tahimik kaming naghihintay ni Daddy. Hinawakan ko ang kamay niya dahil katulad ko, nanginginig din siya.

Nakikita ko ang takot sa kaniyang mga mata.

"What happened?" tanong ni Dad.

I bit my lower lip. "I don't know Dad. Noong nakita ko sila, umiiyak na si Mama at si Lexi, iyong bunsong kapatid ni Xandro."

Dad muttled some curses. Tumayo siya at pabalik balik na naglalakad. Muli akong napaiyak.

"What happened before, Dad?" tanong ko. He looked at me, parang naguguluhan sa taning ko. "Si Mama at ang Daddy ni Alexandro. What happened, Dad"

Umiwas siya ng tingin.

"Dad, please..."

"Anong sinabi niya sa Mama mo? It's not her fault!" kumuyom ang mga palad ni Daddy. Ilang minuto siyang nakatayo roon hanggang sa umupo siya sa tabi ko. 

Ramdam kong nagdadalawang isip siya.

"Tell me what happened before, Dad. I want to know..."

Hinawakan niya ang kamay ko, nakatingin sa mga mata ko. "I wasn't your Mother's first love. Si Tito Alejandro mo, iyong nag-iisang anak ng Don ang unang kasintahan ng Mama mo. He's also my bestfriend. Dapat... dapat ay ikakasal na sila but the Don doesn't like your Mom. Si Leandra ang gusto niya. He did everything to ruin their relationship hanggang sa pakasalan ni Alejandro si Leandra katulad ng kagustuhan niya."

Muling tumulo ang luha ko.

"Iyong flower farm... sabi nila ay regalo kay Mama?"

He smiled but that didn't reach his eyes. Tumango siya. "Yes. We arranged that. Your Mother loves flowers so much. He bought the land and cultivate it. It was supposed to be a wedding gift. Ipinaglaban naman nila... I was there... I saw how he broke her heart when he married Leandra. I saw how your Mom beg for him, you know. Masakit pero parati akong naroon. They left after their marriage. Your Mom was a mess but I was there. Tinulungan ko siyang hanapin ang sarili niya dahil sobra niyang minahal si Alejandro. She fell in love with me...  that's one of the best thing that ever happened to me. Minahal ko ang Mama mo noong may mahal siyang iba. Minahal ko siya kahit noong nasasaktan siya iba so when she fell for me, hindi ko na pinatagal pa. I married her even though Alejandro thinks that I betrayed him. Alejandro is a brother to me."

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now