CHAPTER 23

843K 14.1K 1.5K
                         

CHAPTER 23

"CLEEVAN, where the hell are you taking me?" Nakakunot ang nuo na tanong ni Claria sa lalaki ng makarating sila sa rooftop ng Sudalgo Corporation.

"It’s a secret." Iyon lang ang tanging sagot nito sa kanya.

Mas lalong lumalim ang pagkakakunot ng nuo niya ng makita na may helicopter sa helipad ng roof top.

"Seriously, Cleevan, saan mo ba ako balak dalhin?"

Cleevan just smiled at her and help her hopped in to the helicopter. Nang makasakay siya, ito naman ang sumakay at may isinuot sa kanyang helmet. Ganoon din ang ginawa nito, nagsuot din ito ng helmet.

"Anong—"

"Can you hear me?"

Napaigtad siya ng marinig ang boses ni Cleevan sa loob ng healmet.

"What the..."

"There's a microphone and speaker inside the helmet. So we could talk while the helicopter is moving." Paliwanag nito.

Pinagsiklop niya ang kamay nila ni Cleevan ng maramdaman niyang gumalaw ang helicopter na sinasakyan nila.

"Where are we going?" Tanong niya kay Cleevan ng nasa himpapawid na sila.

"To Baguio." Simpling sagot nito at pinisil ang kamay niya. "I want to show you something."

Hindi na siya umimik at tumingin nalang siya sa labas ng helicopter. Napangiti siya ng makitang lumiliit na ang mga building sa ibaba pati na rin ang mga tao.

"Wow. It’s cool." She said under her breath.

Cleevan chuckled. "Yeah. Beautiful."

Lumingon siya kay Cleevan at nginitian ito. "I love you."

"I love you more, Nett."

Walang imik sila habang nasa biyahe. Pagkalipas ng mahabang minuto, nakarating din sila sa Baguio.

"Okay. Where here."

"Bababa ba tayo?" Tanong niya.

"Later." Anito na may kakaibang ngiti sa mga labi.

Hindi niya iyon pinansin at tumingin sa ibaba. Napakunot ang nuo niya ng mapansing nasa ibaba nila ang Burnham Park. At kung tama ang nakikita niya, papalapit sila sa sasakayan ng swan boat.

Ibinalik niya ang atensiyon sa binata. "I think we're in Burnham Park." Aniya na nakangiti. "Sasakay ulit tayo sa swan boat?" Excited na tanong niya.

"Later." He then, smiled. "Look down at the lake, Nett." Narinig niyang wika ni Cleevan.

Sinunod niya ang sinabi nito. Nanlaki ang nga mata niya ng makita ang nasa lake. Her heart swell in happiness as she looked at the lake where Swan Boats are used to create those fourteen letters, five syllables and four words which made her heart soar in the sky.

Will you marry me?

Hindi niya napigilan ang luha na kumawala sa mga mata niya. Its tears of joy. Since they got back together, she wondered when he is going to ask her that question.

She hoped that he'll propose but she never expect.

"Well?" Pukaw sa kanya ni Cleevan. "Will you marry me? If it’s a yes, then we're going down but if it’s a no, then we'll go back to Manila."

She smiled with tears in her eyes. "The answer is yes." Aniya at hinubad ang helmet na suot at sinunod ang suot nito at siniil ito ng mainit na halik sa mga labi.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon