CHAPTER 21

592K 12.7K 625
                         

CHAPTER 21

NAPAPITLAG si Claria ng makarinig ng sunod-sumod na katok sa labas ng pintuan ng silid niya. "Princess, manananghalian na tayo." Anang boses ng ama niya. "Kagabi ka pa hindi kumakain."

"Wala po akong gana, Daddy." Wika niya mula sa loob ng kuwarto.

"Princess, please, kahit kunti lang. Ang importante malagyan ng pagkain ang tiyan mo."

Napipilitan siyang bumangon at binuksan ang pinto. Nang makita ng ama ang namumugto niyang mga mata, niyakap siya nito.

"Princess, you should really stop crying." Anito habang yakap-yakap siya. "Tama na, Princess, huwag ka nang umiyak."

Pinahid niya ang luha na kumawala sa mga mata niya at yumakap sa ama. "Okay lang ako, Daddy."

Kumawala siya sa pagkakayakap sa ama at nginitian ito. "Halika na, Daddy. Kumain na tayo." Aya niya sa ama at nauna nang naglakad dito.

"CLARIA, wala ka bang balak na bumalik sa bahay ni Cleevan?" Tanong ng Mommy niya habang kumakain sila.

"Sa anong dahilan, Mommy?" Nag-angat siya ng tingin dito. "Hindi naman kami kasal, so, bakit ako babalik doon?"

Nawalan ng imik ang ina niya sa sinabi niya.

Hindi niya napigilan ang bibig na magsalita. "Oo nga pala, alam niyo bang hindi ako tunay na kasal kay Cleevan? Oh, don’t answer that, I know you two knew. But why? Why did you keep it from me?"

Ang ama niya ang sumagot. "Princess, alam naman kasi namin na magiging mabuting asawa si Cleevan sayo. At alam din naman namin na magiging maginhawa ang buhay mo kay Cleevan. Kahit pa pinakulong niya ako, boto pa rin ako sa lalaking iyon. Kasi alam kong ginawa niya ang lahat nang nagawa niya para makasama ka."

"Matagal na naming napatawad si Cleevan." Sabad ng ina niya. "After you went to U.S., he came to us and kneeled in front of us and asked for forgiveness for what he did. He was crying with regret in his eyes. Do you think a cold-hearted man will do that? No. He was just blinded by too much love for you. So if I were you, go to him and do everything you can to take him back because you can’t find a man like him that will love you that much. Trust me on that one."

Nawalan siya ng imik sa narinig na sinabi ng ina. Hindi niya alam na humingi ng tawad si Cleevan sa mga magulang niya. The authoritarian Cleevan actually kneeled and ask for forgiveness? Nilukob ng kakaibang damdamin ang puso siya.

Hanggang sa matapos silang kumain, nasa isip pa rin niya ang sinabi ng kanyang ina. 

Huminga siya ng malalim at lumabas ng bahay. Napapikit siya ng tumama ang mainit na sikat ng araw sa balat niya. Ilang araw na rin siyang hindi lumalabas ng bahay.

She took a step towards their house gate. Nang makarating doon ay lumabas siya sa gate at naglakad ng walang destinasyon.

Ilang minuto na rin siyang naglalakad ng may tumawag sa pangalan niya.

"Hey, Claria." Anang pamilya na boses sa likuran niya.

Nilingon niya ang tumawag sa pangalan niya, ng makita niya si Lance, natigilan siya. Anong kailangan nito sa kanya?

"Yes?"

"Are you okay?" Tanong nito ng makalapit sa kanya. "Bakit namumugto ang mga mata mo?" May pag-aalala sa boses nito.

"Kagigising ko lang." Pagsisinungaling niya.

"Hindi ako naniniwala sa'yo." Hinawakan nito ang kamay niya. "Pinaiyak ka ba ng asawa mo?"

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon