CHAPTER 19

574K 13.2K 941
                         

CHAPTER 19

NANG MAKARATING si Clarianette sa bahay ng mga magulang niya, pumasok siya sa loob ng bahay ng hindi kumakatok. Maguumpisa na sana siyang hanapin ang mga magulang ng makita niya ang ina niya na naka formal dress at pababa ng hagdanan.

"Mommy, can we talk?" Wika niya ng makababa ang ina sa hagdan.

Mukhang nagulat ito na makita siya. "Claria, anong ginagawa mo rito? Shouldn’t you be with Cleevan?"

"I need to talk to you." Seryusong wika niya. "Nasaan si Dad? Nakaalis na ba siya?"

"Nandito pa ako, princess." Anang boses ng ama niya mula sa taas ng hagdanan. "Anong paguusapan natin?"

She took a deep breath before saying, "I need to talk to you about Cleevan's secret. May alam ba kayo? Kung mayroon man, please tell me. I really need to know."

Nakitang niyang natigilan ang mga magulang niya at nagkatinginan ang mga ito. Sa uri palang ng pagtitinginan ng mga ito, alam na niyang may alam ang dalawa.

"Alam kong may alam kayo, so please lang, sabihin niyo sa akin." Nagmamakaawa ang boses niya. "My marriage with Cleevan is in turmoil right now because of that secret his brother was talking about. Okay na kami eh, masaya na kami. Until Ace mention about a secret and Cleevan just went back to being cold and—"

"Si Ace?" Bumukas ang gulat sa mukha ng ina niya. "Anong sinabi niya sayo? He promised he won’t tell a soul about it!" Nanggagalaiti ito.

Mas lalong kumunot ang nuo niya. "So may alam nga kayo tungkol sa sekreto na sinasabi ni Ace sa akin. And he even said that the secret has something to do with me." Pagak siyang tumawa. “Please, Mommy, Daddy, have pity on me.” A lone tear escape from her eyes. “For once, iparamdam niyo naman sa akin na anak niyo ako at nag-aalala kayo para sa akin dahil mula ng magkamalay ako, wala kayong ibang inasikaso kung hindi ang kompanya at ang mga sarili niyo. Ang tanging gusto ko lang naman ay ang malaman ang dahilan kung bakit umaakto ng ganoon ang asawa ko. I just want to be happy with Cleevan and this secret is hindering that. Can you please tell me so I could do something to make my Cleevan happy again?”

Nawalan ng imik ang ina niya at nag-iwas ng tingin.

She gritted her teeth annoyance. "Kung tutuosin, wala kayong karapatang maglihim sa akin. Kasi lahat ng gusto niyo, ginawa ko. Lahat ng nakabubuti sa pamilya natin, ginawa ko. Nung sabihin niyong magpakasal ako para maisalba ang pamilya natin, nagpakasal ako kahit labag yun sa kalooban ko. Ngayon, masaya na ako sa piling ni Cleevan. Siguro namam, sapat na ang nagawa ko para ipaalam niyo sa akin iyang sekreto na iyan, kasi iyang sekreto na iyan ang sumisira sa pagsasama namin ni Cleevan. So please, im begging you, tell me. "

"Princess—"

"No!" Pigil ng ina sa iba pang sasabihin ng ama niya. "Hindi natin puwedeng sabihin sa kanya. We have a deal with Cleevan! Kapag sinabi natin sa kanya, Cleevan will be mad. Baka bawiin niya lahat ng ibinigay niya sa atin. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Hindi ko kakayanin."

Napatiim-bagang ang ama niya at tumalim ang mata na tumingin sa ina niya. "Paano naman ang anak natin? Tama na ang mga sekreto. Hindi ka ba naawa sa anak natin? Kung totoong masaya na siya sa piling ni Cleevan, walang magiging problema. Nakikita kong mahal na niya si Cleevan, sa tingin ko naman sapat na yun. Sapat na ‘yon para maintindihan at mapatawad niya ang asawa niya."

Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa mga magulang niya. “What are you two talking about?”

Her mother looks guarded and she seems cautioius about something. Her father on the other hand looks annoyed at her mother.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon