Chapter Fifteen

941 88 7
                         

Chapter Fifteen

It's not a big deal. It's all in the past. Pinipilit ko ang sarili ko ngunit hindi ko alam kung bakit sobra akong naapektuhan sa nalaman ko.

The story about this land... na ibinigay ito sa babaeng mapapangasawa niya. .. si Mama iyon at ang Daddy ni Alexandro. So Alexandro's Daddy was my Mother's fiancé?

Bakit hindi sila nagkatuluyan? Bakit sila naghiwalay?

Kaya ba parang ayaw sa akin ng Mama ni Alexandro. Narinig kong binanggit niya niya ang apilyido ko kahapon bago ko pa man sabihin ang pangalan ko.

They said that I looked like my Mom. Nakilala niya ba ako kaagad sa aking mukha?

Her Mom's reaction is enought for me to think na hindi maganda ang nangyari noon pero ang Daddy ko alam kong mahal na mahan niya ang Mama ko. He sacrificed everything to be with her.

And then... I remembered when I was a kid. I fell in love with that place the very first time I saw it. I always wanted to go there but Mama refused every single time. Kaya si Daddy ang niyayaya ko. Pakiramdam ko tuloy ay napaka-unfair non sa Daddy ko.

Naguguluhan ako. Nanatili akong tahimik habang sila ay naglilibot-libot. Sumasagot ako at ngumingiti kubg kailangan ngunit wala na talaga akong lakas para mamasyal pa.

"Thank you! Nag-enjoy ako. See you again, Lexi." sabi ni Alicia, siya kasi ang unang hinatid.

Kumaway din ang bunsong kapatid ni Alexandro. Nagkasundo rin sila kanina dahil sa kadaldalan ni Alicia. Kung saan saan napupunta ang aking isipan kaya't hindi din ako nakasunod sa kanilang usapan.

Si Alexandro man ay sinusubukan akong kausapin ngunit pili lamang ang mga salita. Sa tingin ko ay hindi alam ng mga kapatid niya kung sino ako. Na ako iyong anak noong babaeng gusto nilang makilala.

Ano kaya ang magiging reaksiyon nila kapag nalaman nila? How about Alexandro? Alam niya kung sino ako pero... wala naman siyang sinasabi.

I don't even know why they wanted to meet my Mom. It's been more than thirty years. Mas lalo ko tuloy gustong malaman ang nangyari.

"Hanggang sa may gate lang ako..." sambit ko ng makitang ilang minuto nalang ay sa amin na.

Magpapasundo nalang siguro ako?

I know that Alexandro is looking at me. Ramdam ko. Nanatili akong nakatingin sa labas ng sasakyan. Hindi ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan. Our parents had something before. Tapos kami...

"Ihahatid kita. Mauuna ko lang ihatid sila Kuya." madiin niyang tugon.

Nilingon ko siya. I wanted to go now. I wanted to tell him to stop the car. Gulong gulo ako. Lalo na nung makita ko ang gate papunta sa amin ngunit mas binilisan niya ang patakbo. Nakita ko kung gaano kahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela ng sasakyan.

I bit my lower lip before looking away. Nakatulong ang katahimikan ng sasakyan sa pag-iisip ko. Hindi nagtagal ay huminto na ang sasakyan nila. Bumaba ang Kuya niya at si Lexi. They both smiled at me. Kumaway pa si Lexi bago tumalikod at pumasok sa kanilang Mansion.

"Lumipat ka na sa harap," utos ni Alexandro.

Sinunod ko nalang siya. Nilagay ko ang sling bag sa akong kandungan at nanatiling tahimik.

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now