Blurb

1.7K 61 15
                         

Ongoing - July 10, 2020


This is a work of fiction. Names, characters, some places and incidents are products of the author's imagination and are used fictitiously. Any resemblance to actual events, places or persons, living or dead, is entirely coincidental.


******************************

Jenelle "JL" Lim was tagged as "The Princess" ever since she entered the modeling world. Wala ni isang kumakanti sa kanya dahil sa pagiging prima-donna niya. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Wala siyang sinasanto na kahit sino. Masasabing nasa kanya na ang lahat except for one—the man she loves.

Since high school ay malaki na ang pagkagusto ni JL kay Patrick— ang itinuturing niya na hero niya. Ginawa niya ang lahat para lang mapansin nito. Maging ang pagiging waitress sa restaurant nito ay pinatos niya mapalapit lang sa binata. Pero kahit anong pagpapa-cute niya rito ay hindi talaga lumalagpas ang pagtingin nito sa kanya bilang kapatid dahil sa babaeng nagngangalang Aya.

Kaya naman nang makabalik siya sa Pilipinas after five years in California, now a better version of herself, ay nagpasya siyang gawin ang lahat para makuha lang ito. Wala na siyang pakialam kung sino ang masagasaan niya.

But then came Lander, ang kaisa-isang lalaki na ni minsan ay hindi siya pinaluguran. Palagi itong sumusulpot at sinisira ang mga plano niya. As it turns out, may gusto rin pala ito kay Aya. Nang malaman nito ang ginagawa niya ay pinagbantaan siya nito. She hated his guts pero wala siyang magawa kundi ang sundin ang mga gusto nito para hindi siya maibuking kay Patrick.

Sa dalas na magkasama sila ay makikilala niya nang husto ang lalaki at mapapalapit dito. Hindi niya mapigilang makita ang magagandang qualities ng binata.

Will she throw everything she'd done so far para lang makuha ang lalaking pinapangarap at piliing magustuhan ang pasaway na lalaki?

Bitter 1: The PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon