Chapter Fourteen

1K 89 18
                         

Chapter Fourteen

Naging abala ako sa pag-aayos ng reviewers ko ngunit sumisingit sa akin ang mukha ng Mommy ni Alexandro. Hindi ko alam kung tama ba iyong mga pinaggagagawa ko kanina. Pakiramdam ko kasi ay ayaw niya sa akin.

I told Mama about her. She said that she knew her but they are not really friends. Ang sabi niya sa akin ay ang Daddy daw ni Alexandro ay bestfriend ni Dad. Ang Daddy ni Alexandro ang kaibigan nila. After Alexandro's wedding,  they decided to leave. Hindi na daw sila nagkita simula noon.

Nagtataka lang ako na hindi naikwento kahit na kailan ni Daddy iyon.

I sighed.

Muli kong nilingon ang mga papel sa aking kama. Hinanap ko iyong highlighter ko. Parang nilapag ko lang dito pero bakit wala na. Tumayo ako at tinaas ang mga libro. Hindi ko pa nahahanap iyon nang biglang tumunog ang cellphone ko.

Alexandro's name registered on my phone.

"Xandro..." sagot ko. Inipit ko sa aking tenga at balikat ang cellphone habang hinahanap ang highlighter. Natabunan lang pala ng isang notebook.

"I'm outside..."

Natigilan ako bago kumunot iyong noo ko. "Huh? Gabi na..."

Pinasadahan ko ng tingin ang wall clock sa aking kwarto. Halos alas-otso na ng gabi. Anong ginagawa niya dito?

"You have quizzes tomorrow?" tanong niya.

"Yes... I'm almost done, though." sagot ko.

But then... nakita ko nalang ang sarili kong pababa na ng hagdan. Tahimik na ang buong bahay. Siguro'y natutulog na rin sila.

"Oh... okay." sagot niya bago biglang nanahimik.

Pagkalabas ko ay agad ko siyang nakita. Nakatingala siya habang hawak ang cellphone malapit sa kaniyang tenga. Ang isang kamay niya ay nakapamulsa sa kaniyang suot na pantalon.

Hindi ko alam kung bakit bigla akong napangiti. Sometimes, I can't help but admire him. The light that comes fron the moon is enough for me to see him.

Umiling ako.

Hindi niya ata ako napansin dahil nakatingala parin siya. Tanging ang paghinga nuya lang ang naririnig ko sa kabilang linya.

Ibinaba ko ang tawag. Kumunot ang noo niya bago tinignan muli ang cellphone.

"Xandro..." tawag ko

Gulat siyang napatingin sa akin. Niyakap ko ang sarili nang pasadahan niya ako ng tingin. Pakiramdam ko ay namula ang buong mukha ko sa ginawa niya. Sa sobrang excited kong bumaba hindi na ako nakapagpalit. Nakapantulog lang ako. Suot ko pa iyong headband kong rabbit ears.

Umayos siya ng tayo ng makalapit ako ngunit nanatiling nakasandal sa kaniyang sasakyan. He is wearing his usual T shirt and jeans.

Tiningala ko siya. Matamis siyang ngumiti. Lumalabas na namn tuloy iyong dimples niya.

"I thought you have a quiz?" tanong niya. Tinaas niya ang kamay niya, pinaglaruan iyong bunny ear headband ko. Mukhang tuwang tuwa siya sa suot ko.

"Bakit ka nandito? Gabi na..."

"I didn't saw you earlier." sagot niya.

I pursed my lips. Naalala ko na naman ang Mommy niya pero wala akong lakas ng loob na magtanong. Natatakot akong sabihin niya na ayaw sa akin ng Mommy niya.

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now