TROTIP +38: bluemoon

19.1K 498 88
                     

she's beautiful yet mysterious

she's a mind reader

she's the strongest of them all

 

but..

she's cold

she's expressionless

she don't care about everything

 

not until

she entered the academy

she met new friends

she learned how to care for others

and then SHE met HIM

but that doesn't end there

there's a prophecy that is yet to reveal

 

two women claim to be the ice princess 

but who is the real one?

there's a lot of questions to ask

every scattered pieces of truth must return to its proper places

 

"even if death is our borderline, death will be our finish line"

 

this is just the beginning

 

---

KEY's POV

“the ice princess should be here” sabi ni lolo “taziah should be here”

pagkatapos kong marinig iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko.

“keziah!”

bigla akong inilayo ni kuya kay lolo

"a-aack"

hindi ko alam pero parang may nagtulak saakin na sakalin si lolo, how can he say that taziah is the ice princess, i know it myself na ako ang ice princess dahil iyon ang sinabi saakin ni mama nung gabing bago siya mamatay. 

"oh, so im the long lost ice princess, how ironic, im not even in your side, what are you going to do now?" biglang nagngitngit ang kalooban ko.

"taziah iha"

napatingin ako kay lolo, nakita kong parang namutla siya pagtingin ko sa mga mata niya.

"wander, how did you let this happen, look at keziah's eyes! they're shouting the blood of hades!" hindi ko nanaman napigilan ang sarili ko, parang may nagtulak saaking magpalabas ng hangin at ang buong opisina ni kuya ay napalibutan ng malakas na hangin. hindi ko alam pero nagawa kong sirain iyon. pati ang mga tao sa paligid ko eh nagliparan na sa kung saan saan, natagpuan ko na lamang ang aking sariling nandito sa ground kasama ng iba pa, di pa ako nakuntento at nagpalabas naman ako ng apoy, hindi ko makontrol ang sarili ko, feeling ko anytime sasabog ako.

[ON HOLD] The Return of the Ice PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon