53

1.4K 98 0
                  

felix_j

Scor ơi Scor

em có ở đó không ta?

scorpiooo

em nè

felix_j

anh hỏi cái này được
không?

scorpiooo

hỏi đi nè

felix_j

cái bạn đi chung với
em hồi chiều là ai thế?

scorpiooo

thì tụi Gem, Cap này
kia thôi chứ ai đâu

felix_j

cái bạn lúc ra về đứng
ở cổng với em ấy

scorpiooo

à, Pisces

mà có chi không?

felix_j

không có chi, anh chỉ
muốn biết bạn bè của
em thôi mà

bạn em xinh phết đấy ( X )

felix_j

anh đi tập nhé

scorpiooo

vâng bye anh

<3

felix_j

tối lại nhắn với em tiếp

<3

----------

felix_j

chào cậu Pisces

bạn đã chấp nhận tính nhắn chờ của felix_j

_double_

ai đây?

felix_j

tớ là Jeon Jin Woo lớp
12C

cậu có người yêu chưa
thế

_double_

à cậu là người yêu của
Scorpio nhỉ?

hỏi tôi có người yêu
chưa chi thế

felix_j

cậu xinh thật đấy Pisces,
phải chi cậu là người yêu
tớ thì hay biết mấy

_double_

[ 12cs/bh ] love !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ