00.02

57 20 19
                  

NudemMirza

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Nudem
Mirza

*.✧      *.✧      *.✧      *.✧      *.✧      *.✧ 

Nudem: "Hayal Kırıklığı?"

Nudem: Neden bu?
(Görüldü)

Mirza: Adının anlamı bu, değil mi?

Mirza: Neden bu kadar tuhaf karşıladın?
(Görüldü)

Nudem: Sadece...

Nudem: Her neyse, kim olduğunu söyleyecek misin? Yoksa engelleyeceğim.
(Görüldü)

Mirza: Ben Mirza Önder.

Mirza: Sana yazma sebebim ise... Canım istedi. Şu günlerde sıkıldığını tahmin ediyorum ve konuşmaktan bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Haksız mıyım?
(Görüldü)

Nudem: Şu günlerde yapacak bir şeyim olsaydı ve sıkılmasaydım sana engeli basmıştım. Konuşalım bakalım Mirza Efendi.
(Görüldü)

*.✧     *.✧     *.✧     *.✧     *.✧     *.✧    *.✧

Rekaki/Yarı TextingHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin