Ako'y tutulog na.

88 10 2
                       

Ako'y tutulog na.

Ngunit mulat sa realidad na sa ngayo'y nagdudulot ng takot at pangamba.
Pangamba kung babalik pa ba ang lahat sa dati at kung ang ginagawa sa araw-araw ay may katuturan pa.

Natanong mo na ba ang iyong sarili
Ito na lang ba ang gusto mong mangyari?
Hindi ka rin ba nanghihinayang at nagsisisi?
Dahil lungkot pa rin naman mangingibabaw sa huli.

Unti-unti babalik ang lungkot.
Ang pakiramdam na para bang ika'y nag-iisa.
Ang pagnanais na sana'y may makaalala ngunit wala naman pala.
Hanggang sa maramdaman mong ika'y pagod na.

Isang malalim na buntung-hininga na lang ang pakakawalan,
Na para bang makakatulong sa bigat na nararamdaman.
Kaya maglalakabay na lamang sa mundong likha ng mapaglarong isipan.
Kakawala at tatakbuhan ang mga problemang dinaraanan.

Maaari bang lagi na lang tayong maging masaya?
Yung wala ka nang ibang madarama?
Unti-unting ipipikit ang aking mga mata.
Na sana lahat bukas ay maging ayos na.

Ako'y tutulog na.

Poem CollectionWhere stories live. Discover now