Chapter Thirteen

1K 76 8
                         

Chapter Thirteen

I closed my highlighter. Ang iba't ibang kulay kong sticky notes ay isa isa kong pinasok sa aking bag bago sumipsip sa aking kape. Bumuntong hininga ako ng maramdamang hindi na mainit iyon. Ni hindi ko nga alam kung ilang oras na ako sa coffee shop malapit sa state university. 

I ordered another cup of coffee before heading out. Hindi ko alam kung nasaan na naman si Alicia. I'm thankful that she's here. Kahit pa sabihin na madalas siyang wala. Kahit papaano kasi ay may kakilala ako.

Paliko na ako sa susunod kong klase ng makita ko si Alicia kasama ang isa naming lalaking kaklase. Inabot nito ang cellphone kay Alicia. Ilang beses na umirap si Alicia bago nagmartsa palayo.

Nakita niya akong nakatingin sa kanila. Natigilan siya ngunit lumapit din sa akin at umabrisiyete. 

"Sino iyon?" tanong ko. 

Nilingon ko ang pwesto noong lalaki. Nakatingin siya sa amin. Ngumiti siya ng mapansin atang nakatingin kami. 

"Huwag mong pansinin. Tara na," sambit niya. 

Magkatabi kami ng upuan. After a few minutes of waiting, dumating na ang Professor namin.

Medyo nawawala ang focus ko dahil galaw ng galaw si Alicia. Pagkatapos ng quiz ay natapos na rin ang klase. That's my last subject. 

"Uwi ka agad? Alexandro will pick you up right?"

Tumango ako. Si Alexandro kasi ang naghahatid at sumusundo sa akin. Mukhang siryoso naman siya sa sinasabi nuyang kaya niyang maghibtay dahil hindi na niya ulit binanggit ang nararamdaman niya sa akin pero ramdam ko naman.

"Hatid ka namin?" tanong ko. 

Minsan kasi ay hinahatid namin siya. Kapag wala siyang dalang sasakyan o kaya kapag walang susundo sa kaniya. 

Umiling siya. "Dala ko iyong sasakyan ko."

"Namimiss ko na si Anika," bigla kong sambit. Siya kasi talaga ang maingay sa amin. 

"Me, too. Sadly, 'di siya pinayagan ng Daddy niya na lumipat dito."

Nagpaalam na siya ng makita si Alexandro. Ako naman ay naglakad palapit sa kaniya. Agad niyang kinuha ang mga librong dala dala ko.

"Galing kang bukid?" tanong ko.

Para kasing pagod na pagod siya.

"Nope. Sinundo ko sila Mommy sa Clark"

"Ngayon ba 'yon? Sana 'di mo na ako sinundo. Pagod ka na," ngumiti siya kahit halatang pagod ang mga mata niya. 

"Hindi pwedeng hindi kita susunduin." tumiim ang bibig ko.

"Pero pagod ka..." maya maya'y sambit ko. 

"Not really. Pagkahatid ko sa'yo kanina dumiretso na ako." lumingon siya sa akin bago muling bumaling sa daan. 

Hinawakan niya ang kamay kong nakapatong sa aking hita at dinala sa labi niya. Lagi niya itong ginagawa tuwing nagdadrive siya.

"Gusto mong milk tea?" tanong niya.

Umiling ako. He pursed his lips and remained silent. Maya maya ay nakita ko na ang sasakyan niyang nagpapark sa isang milk tea shop. 

"Alexandro..." hindi pa man ako nakakapagsalita ay nakalabas na siya ng sasakyan niya kaya lumabas na din ako. Naunahan ko na siyang buksan ang pinto ng sasakyan niya.

"Uwi nalang tayo..."

"I'm fine, Via. Don't worry." he assured me.

Wala na akong nagawa ng hawakan niya ang kamay ko at pumasok kami sa shop. Ngumiti ang cashier nang makita kami kasi dito ata kami laging humihinto kapag gusto ko ng milk tea. 

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now