Chapter 8: Group Training

1M 31.4K 3.3K
                         

Chapter 8: Group Training

Sandali, tama ba ang narinig ko? Anak ng Headmaster si Gin?

“Sabi ko na nga ba mangyayari ito.” Luna sighed beside me. Hinintay muna naming makalayo ang mag ama bago kami lumabas mula sa pinagtataguan namin. Napatingin siya sa akin at tila ba nagtaka siya sa reaction ko.

“Okay ka lang?” tanong niya.

Mabilis akong tumango para itago kung paano ako natigilan. I can’t believe how stupid I was. Ni hindi ko napansin. Headmaster Grey and Gin Grey. Of course they are related. Pero hindi ko alam na ganito kalapit.

“Don’t worry nangyayari talaga yan.” sabi ni Luna. “Headmaster Grey puts a lot of pressure to Gin. He is after all the Headmaster’s son.”

“Kaya ba siya ang Team Captain?” wala sa sarili na tanong ko.

Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong naguilty. He’s a control freak. He wants everything to be under his control. Hindi niya ako matagalan kasi ako ang sumisira sa authority niya. But I guess he has all the right to be so.

“No.” mabilis na sagot ni Luna. “Nasa Board ang pagpili via majority decision base sa records at mastery ng isang estudyante sa ability niya. We are chosen because we are either on top of our class or having the highest ranks during trainings and other essential activities." Napangiti siya. “Look at me. Hindi ko naman talaga gustong sumali sa Cup pero ako ang top sa klase ng healing so wala akong nagawa noong piliin nila ako.”

Nakapasok na kami sa Breakfast Hall noong oras na yon. Pero tila ba nawalan ako ng ganang kumain.

“Gin on the otherhand is the top ranking student when it comes to trainings. He is the most valid candidate kahit pa wala pa kami sa tamang edad noon para sumali. Inaabangan na siyang tumapak sa senior year at makasali sa Cup kahit freshmen palang kami. Can you imagine?”

Umupo kami sa isang circular table. Nakahiwalay ito sa apat na mahahabang table para sa bawat year level. “We have our own table.” sabi ni Luna nang mapansin na nagtataka ako. “Being in the group has its perks.”

Ang table na yon ay malapit sa harap. Sa isang platform na kung saan mukhang mga teachers ang mga umu-upo. Pagkaupo namin biglang bumukas ang isang pinto sa left side namin. Hindi ko napansin na may pinto pala doon. Lumabas ang isang babaeng mukhang taga silbi. Kapareho niya ng uniform ang mga babaeng kasama ko noong madaling araw sa kwarto ni Miss Aura. Ang kaibahan lang mas makapal ang apron nito sa harap.

“Magandang araw, Miss Luna.” bati niya. Napatingin siya sa akin at tila ba hindi alam ang sasabihin. Sino nga ba ako?

“Hello, Lisa. Pasensya na pumuslit nanaman ako. Siya pala si Shia, new member ng grupo.”

Nanlaki ang mga mata ng tagapagsilbi at agad na yumuko. “Magandang araw, Miss Shia.” bati niya sa akin.

“No need for formalities.” monotone na sagot ko.

Natawa naman si Luna nang makitang parang nahihiya ako. “Don’t worry, Lisa. Wala kang dapat ipag alala sa kanya. Can we have the usual, please?” sabi niya na tinutukoy ang pagkain.

“Masusunod, Miss Luna.” sagot ni Lisa at bumalik sa pinangalingan na kwarto.

“Pansin mo naman siguro na bawal itong ginagawa natin.” natawa siya. “We are supposed to be in our classrooms. Pero dahil lagi akong nala-late sa breakfast at kailangang tumakas sa klase pag nagugutom, nasanay na si Lisa sa akin.”

Tumango ako. May paka weird talaga itong babaeng ito.

“So, where are we?” tanong niya na inaalala kung ano ang huli niyang sinabi. “Oh, right!” she exclaimed brightly. “I don’t think kailangan pa kitang i-inform sa mga bagay tulad ng ability nila. Ilang oras nalang naman at magsisimula na ang training. You will see it before your eyes.”

Titan Academy of Special Abilities (Published under Cloak Pop Fiction)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon