Ang Pag-ibig ng Diyos sa Atin

45.6K 58 19
                  

"Ang Pag-ibig ng Diyos sa Atin"

I.

Ang Diyos ay pag-ibig na alay

Na sa mga tao ay binigay

Ang pag-ibig ay 'di mawawala

Kahit ang tao'y mamatay pa.

II.

Ang pagmamahal ng Diyos sa atin

'Di masusukat ng hanggang tingin

'Di rin sa salita at awitin

Kundi sa kung paano sarili Niya'y

inalay para sa atin.

III.

Kung marami tayong napagdadaanan

Ito'y parte na ng ating kakayahan

At pagsubok para lumaban

Kasama Siya, ating landas at sandalan.

IV.

Sa kaligayahan, Siya'y huwag kalimutan

Pagkat sa kasaganahan, Siya ang dahilan

At ang Kanyang pagmamahal ay walang katapusan

Mararamdaman mo ito, sa hirap at saya man.

V.

Maging maligaya ka dahil may buhay ka

Mangarap ka rin kasama Siya

At laging maniwala sa Kanya

Pagkat ikaw tao, mahal ka Niya.

TulaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon