For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Lịch sử Trung Quốc CỔ ĐẠI

61.4K 13 0

Lịch sử Trung Quốc CỔ ĐẠI

Tam Hoàng Ngũ Đế Nhà Hạ 2205-1767 TCN

Nhà Thương 1766-1122 TCN

Nhà Chu 1122-256 TCN

Nhà Tây Chu Nhà Đông Chu

Xuân Thu Chiến Quốc ĐẾ QUỐC

Nhà Tần 221 TCN -206 TCN Nhà Hán 206 TCN-220 CN

Nhà Tây Hán

Nhà Tân Nhà Đông Hán

Tam Quốc 220-280 Ngụy, Thục & Ngô

Nhà Tấn 265-420 Nhà Tây Tấn

Nhà Đông Tấn Ngũ Hồ thập lục quốc 304-439

Nam Bắc Triều 420-589 Nhà Tùy 581-619

Nhà Đường 618-907 (Nhà Vũ Chu 690-705)

Ngũ Đại Thập Quốc 907-960 Nhà Liêu 907-1125

Nhà Tống 960-1279 Nhà Bắc Tống Nhà Tây Hạ Nhà Nam Tống Nhà Kim Nhà Nguyên 1271-1368 Nhà Minh 1368-1644 Nhà Thanh 1644-1911 HIỆN ĐẠI Trung Hoa Dân Quốc 1912-1949 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1949-ngày nay

Trung Hoa Dân Quốc (tại Đài Loan) 1945-ngày nay Triều đại Trung Quốc Lịch sử quân sự Trung Quốc Hộp này: xem • thảo luận • sửa Đây là bài chính viết về Lịch sử Trung Quốc. Một số giai đoạn lịch sử có liên quan, xem thêm ở bài Lịch sử Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949; 1949-nay tại Đài Loan) và Lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949-nay).

Lịch sử Trung Quốc được các nhà sử học nghiên cứu chi tiết dựa trên những văn bản ghi chép lịch sử có nguồn gốc khởi đầu từ thế kỷ 16 TCN. Trung Quốc là một trong những nền văn minh lâu đời và có tính liên tục nhất trên thế giới. Các mai rùa với những dấu hiệu khắc trên đó tương tự với chữ viết Trung Quốc cổ thời Nhà Thương (商朝) đã được xác định niên đại bằng phương pháp carbon là có từ khoảng năm 1500 TCN. Những bản khắc đó cho thấy nguồn gốc văn minh Trung Hoa khởi đầu từ các thành bang tại châu thổ sông Hoàng Hà. Năm 221 TCN thường được coi là năm Trung Quốc bắt đầu thống nhất trở thành một vương quốc rộng lớn, hay một đế chế. Các triều đại kế tiếp đã phát triển các hệ thống quan lại cho phép Hoàng đế Trung Quốc kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn để trở thành nước Trung Quốc ngày nay.

Lịch sử Trung Hoa là lịch sử của một nền văn minh vô cùng độc đặc (infiniment originale: Guillermaz), tuy ra đời sau vài nền văn minh khác: Ai Cập, Lưỡng Hà... nhưng tồn tại lâu nhất. Khoảng 3.000 năm trước, nó xuất hiện từ miền trung du sông Hoàng Hà. Trong khi các bộ lạc chung quanh đều bán khai thì nhà Ân (cuối nhà Thương) và nhà Chu đã giỏi về nông tang, đồ đồng, có một tổ chức xã hội chặt chẽ, một tôn giáo có tính cách xã hội (thờ Thượng đế, thần xã tắc, cha mẹ...), rất ít mê tín, một vũ trụ quan duy vật (thuyết âm dương) và một lối chữ tượng hình, hội ý mà một số nhà ngôn ngữ học hiện nay khen là có thể dùng làm lối chữ quốc tế được; mà sự thực trong non 3.000 năm, nó đã đóng vai trò ngôn ngữ quốc tế trong "thế giới" của Trung Hoa gồm cả chục dân tộc ở Đông Á.[1]

Việc quy định bắt buộc sử dụng một hệ thống chữ viết chung của Hoàng Đế nhà Tần (秦) vào thế kỷ thứ 3 TCN và sự phát triển một ý thức hệ tư tưởng quốc gia dựa trên Khổng giáo ở thế kỷ thứ 2 TCN, đã đánh dấu sự xác lập nền văn minh Trung Quốc. Về mặt chính trị, Trung Quốc được cho là luôn thay đổi giữa các giai đoạn đồng nhất và chia rẽ chính trị, thỉnh thoảng lại bị các nhóm dân tộc bên ngoài chinh phục, một số nhóm thậm chí đã bị đồng hoá vào bên trong dân tộc Trung Quốc. Những ảnh hưởng chính trị và văn hoá từ nhiều phần của Châu Á, tràn tới cùng những đợt sóng di dân liên tục, đã hoà trộn để tạo thành hình ảnh của Văn hoá Trung Quốc ngày nay.

Lịch sử Trung Quốc CỔ ĐẠIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!