cau hoi TN

3.7K 2 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1.         Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. ông sinh năm nào?

 

a.             1860

b.            1862

 

c.             1863

d.            1883

2.         Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?

 

a.             1865

b.            1866

c.             1868

 

d.            1870

3.         Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ?

 

a.             1895

 

b.            1896

c.             1898

d.            1901

4.         Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâu?

 

a.             5 năm

b.            6 năm

 

c.             7 năm

d.            10 năm

5.         Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?

 

a.             1904

b.            1905

c.             1906

cau hoi TNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!