Simula

73.2K 2K 933
                  

Simula

I drive as fast as I could. He can't be out of it. Hindi siya makakatakas.

He should rot in jail. A fucking druglord and murderer. Nagawa ko na dati. Nagawa ko nang maipakulong siya. Gaano ba kahina ang mga pulis at natakasan sila?

Policemen these days can't do their job well. Tss.

May iisang lugar akong nalalaman kung saan siya tutuloy ngayon o magtatago. I can read his criminal mind. I just wish that he will come there.

I just came from their residence. Azea and I forced his daughter, Shane, to talk. Well, of course she didn't. It's her father after all.

Pinaiwan ko si Azea doon para magbantay. Baka roon tumuloy, pero malabo dahil iisipin niyang matutunton siya agad.

These fucking Caceres are shits.

Hinarurot ko ang motor dahil sa galit na nararamdaman. Fuck it. The policemen said he escaped using their police car. Kaya habang nagmamaneho ay sinusuri ko ang gitna ng kalsada.

I smirked devilishly when I saw one police car. Patay ang sirena noon kaya hindi kumukuha ng atensyon. I tried to drive faster than I did so I can overtake him.

Matalim ang tingin ko sa sasakyan. Nang halos maabutan ay gumilid ako sa kanan ng sasakyan, katapat sakto ng driver's seat.

Bahagya akong lumingon. Malinaw ang kaba at balisa sa kaniyang mukha. Bumusina ako para kuhain ang atensyon niya.

Saktong paglingon ko sa kaniya ay ang pagbaling niya. Mas lalo kong nakita ang gumuhit ng kaba sa kaniyang mukha.

I smirked devilishly to him. Even I'm wearing a hoodie now, I know he can recognize me. Hindi pa siya ganoon katanda para makalimot agad.

In extreme shock, he glanced at me. I know he felt creep on my smirk.

Alam ko na agad ang gagawin ko kung sakaling may baril siyang nakuha mula sa mga pulis. Pero mukhang wala, dahil kanina pa ako nasa tabi ng sasakyan. Binibilisan niya na lang ang takbo at sinusubukang tumakas.

Sometimes he's trying to hit me. Well, he can't since I'm a drag racer.

Kung kasama ko lang si Azea at Atasha, malamang ay tuwang-tuwa sila sa nangyayari ngayon lalo na't matagal na ang huli naming karera.

He suddenly opened the window.

"Umalis ka na nga!" sigaw ng matanda sa akin.

"Mr. Caceres, sumuko nalang kayo," I said in a monotone. "Hindi kayo makakatakas sa akin."

"Bwisit kang bata ka!" sigaw niya ulit at mas binilisan ang takbo.

Thank goodness that I used my racing motor. Halos wala pa sa kalahati ng totoong bilis nito ang ipinakita ko. I pity him, knowing the end of his bullshits.

Malutong niya akong minura bago ulit isinarado ang bintana bilang pag-iingat sa akin. I glanced on the road we are going through.

Sa isang bakanteng lote sa Gorostiza?

I prepared myself for it. I need to control myself from killing him because of what he did. Fucking bastard.

I furiously drifted my motor in front of his car. It made him stop. Nasa bakanteng lote na rin kami. Isuot ko ang hood ng hoodie bago bumaba ng motor.

I hold my dagger inside my hoodie's pocket to be ready. This dagger is exclusive for me only. I have my initials engraved on it.

"Mabuti pang sumuko ka na," malamig kong panimula. "Bago pa kita mapatay."

BLOODFEUD 1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon