.

73 5 0
                  

niczym diament ukryty w kopalni
ciągle szukam siebie
zgubiłam każdą cząsteczkę siebie
tęsknię
tęsknię za sobą
bo tęsknić za tobą
nie mogę

1000 myśliWhere stories live. Discover now