Hoofdstuk 36 - Trentasei

11 1 0
                         

⊱ ────── {⋅.♏︎.⋅} ────── ⊰

sorellina = zusje 

ti amo = ik hou van je

fratello = broer

⊱ ────── {⋅.♏︎.⋅} ────── ⊰ 

Er wordt op de deur geklopt en een zuster vraagt naar Logan. Logan gaat staan en ze neemt hem mee voor röntgenfoto's, een afspraak bij de orthopeed en revalidatie.

Vervolgens komt de dokter binnen en gaat tegenover Scorpia aan tafel zitten. "Goedemiddag Scorpia. Ik heb een heleboel met je te bespreken. En ik hoop dat je me de kans geeft uit te leggen hoe moeilijk het is voor een oude dokter om van de geijkte paden af te wijken."

Ze glimlacht naar de dokter en zegt: "Ik begrijp het dokter. Hoe machteloos ik me ook voelde met die hoge dosering kalmerende middelen in mijn bloed, ik snap best dat jullie iets moeten om te voorkomen dat het helemaal misgaat. Het is een manier om de mentale oorlog een halt toe te roepen, voordat de patiënt voor altijd in de schaduw verdwijnt."

De dokter staart haar aan met open mond en ze glimlacht geduldig naar hem.

De broers en Ricardo staan op en lopen de kamer uit, om Scorpia wat privacy te geven.

De dokter vraagt: "Sinds wanneer kun je zo goed praten?"

"Nou, eigenlijk sinds een paar minuten geleden. U heeft een uitstekende timing."

De dokter glimlacht naar haar en zegt: "Ik heb een vragenlijst opgesteld en zou die graag met je door willen nemen. Ik wil namelijk heel graag van jou weten hoe het voor jou was en hoe het voelde. Om er van te leren en te kijken of we een methode kunnen ontwikkelen die niet alleen maar bestaat uit iemand zo drogeren dat ze nog verder van de wereld raken."

Ze kijkt hem recht in zijn ogen en zegt: "Ik zou het heel fijn vinden als er op zijn minst over nagedacht zou worden dat drogeren het erger zou kunnen maken. En volgens mij is Ricardo een uitstekende vertegenwoordiger van toekomstige patiënten. Ik beantwoord met liefde al uw vragen, maar wil wel zeker weten dat het niet alleen voor u persoonlijk is. Maar dat het gebruikt gaat worden op grote schaal, om andere mensen in de toekomst beter te kunnen helpen."

De dokter staart haar weer aan en zegt dan zacht: "Het heeft allemaal met geld te maken. We moeten iemand zien te vinden die het onderzoek en de uitwerking van de resultaten wil financieren. En Ricardo zou uitstekend zijn, want die studeert op dit moment voor psychiater. Terwijl hij hier gewoon als broeder blijft werken, omdat hij in contact wil blijven met de patiënten."

De dokter wrijft ongemakkelijk in zijn handen. "Hij heeft vanaf het begin beweerd dat jou drogeren niet de oplossing was. Hij heeft tijdens een vergadering met zijn vuist op tafel geslagen en gezegd dat we je juist verder de schaduw induwden met de hoge dosering. En dat je niet suïcidaal was, dat je juist boven alles bij Logan wilde zijn en dat we stom waren als we daar niets mee deden. Dat we nooit uit het oog mogen verliezen wat de patiënt daadwerkelijk wil."

Scorpia glimlacht breed en typt een berichtje naar Dino op haar mobiel. Ze kijkt de dokter weer aan en zegt: "Laat het schuldgevoel los dokter. We kunnen niets meer aan het verleden veranderen. We kunnen er alleen van leren en het vanaf nu anders doen. U heeft bij deze een patiënt gevonden die over haar ervaringen wil spreken en die voor anderen in dezelfde situatie wil vechten. Op één voorwaarde..."

De dokter kijkt haar geïntrigeerd aan en knikt om haar aan te moedigen verder te gaan. "Ricardo leidt het onderzoek. Als u me dat kunt beloven, dan zijn bij deze de financiën ook geregeld."

In De Schaduw ▸Where stories live. Discover now