Juan Luis Guerra - Ojala que llueva café(català)

4 0 0
                         

Desitjo que plogui cafè en el camp
Que caigui un xàfec de iuca i té
Del cel una farina de formatge blanc
i al sud una muntanya de créixens i mel
Oh, oh, oh-oh-oh, desitjo que plogui cafè en el camp.

Desitjo que plogui cafè en el camp
Pentinar un alt turó de blat i mapuei
Baixar pel pujol d'arròs granejat
I continuar l'arada amb la teva estima.

Desitjo la tardor en comptes de fulles seques
Vesteixi la collita i porc salejat
Sembrar una planura de batata i freses
Desitjo que plogui cafè.

Perquè en el guaret no es sofreixi tant, ay home
Desitjo que plogui cafè en el camp
Perquè a vila Vasquez escoltin aquest cant
Desitjo que plogui cafè en el camp
Desitjo que plogui, desitjo que plogui, ay home
Desitjo que plogui cafè en el camp
Desitjo que plogui cafè.

Desitjo que plogui cafè en el camp
Pentinar un alt turó de blat i mapuei
Baixar pel pujol d'arròs granejat
I continuar l'arada ambla teva estima

Desitjo la tardor en comptes de fulles seques
Vesteixi la collita i porc salejat
Sembrar una planura de batata i freses
Desitjo que plogui cafè.

Perquè en el guaret no es sofreixi tant, ay home
Desitjo que plogui cafè en el camp
Perquè en els monts escoltin aquest cant
Desitjo que plogui cafè en el camp
Desitjo que plogui, desitjo que plogui, ay home
Desitjo que plogui cafè en el camp
Desitjo que plogui cafè.

Perquè tots els nens cantin en el camp
Desitjo que plogui cafè en el camp
Perquè en la romana escoltin aquest cant
Desitjo que plogui cafè en el camp
Ay, Desitjo que plogui, Desitjo que plogui, ay home
Desitjo que plogui cafè en el camp
Desitjo que plogui cafè.

Lletres de cançonsWhere stories live. Discover now