Presuntos implicados - Como hemos cambiado(català)

5 0 0
                         

Ah! Com hem canviat
Així que lluny ha quedat
aquella amistat.

Així com el vent ho abandona tot al pas,
així com el temps tot és abandonat;
cada peto que és dona, algú ho abandonarà.

Així amb els anys units a la distància,
va ser així com tu i jo vam perdre la confiança;
cada passa que es va donar, quelcom més ens va allunyar.

El millor que vàrem conèixer,
va separar els nostres destins
que avui ens tornen a reunir;
potser si tu i jo volem
tornarem a sentir aquella vella entrega. Ah! Com hem Així
que lluny ha quedat aquella amistat.
Ah!, que ens ha passat?,
com hem oblidat aquella amistat.

I així com sento ara la buidor que m'has deixat
potser quan arribi l'hora torni a sentir-te al meu costat
tants somnis per complir, algun s'ha de viure.

El millor que vàrem conèixer,
va separar els nostres destins
que avui ens tornen a reunir;
potser si tu i jo volem
tornarem a sentir aquella vella entrega.

Ah! Com hem canviat
que lluny ha quedat aquella amistat.
Ah!, que ens ha passat?,
com hem oblidat aquella amistat.

Lletres de cançonsWhere stories live. Discover now