Szereplők

1.7K 104 18
                         

Igot Matthew

Nemzetközileg elimert kém és titkos ügynök

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nemzetközileg elimert kém és titkos ügynök. Munkája az élete és e miatt teljesen eltávolodik férjétől és kisfiától.

Roger Wide

Igor kollégája és barátja

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Igor kollégája és barátja. Számítógépes zseni. Még ő is látja, hogy mi történik a Matthew családdal és próbál segíteni.

Vladimir Matthew

Igor férje és fiának anyja

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Igor férje és fiának anyja. Szívéből szereti férjét és kétségbeesetten próbálja menteni családját a szétszakadástól.

Mike Matthew

Igor és Vladimir kisfia

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Igor és Vladimir kisfia. Egy csupaszív, élénk kisgyerek, aki állandóan hiányolja apukáját. Három éves.

Zack Harrison

Maffiózó, Igor ősellensége

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Maffiózó, Igor ősellensége. Egykor régen ő is Vladimir kezére palyázott, de az mást választott.

Louis Harrison

Zack férje, szívéből szereti férjét, de az állandóan megveti és semmibe veszi, olykor még bántja is

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Zack férje, szívéből szereti férjét, de az állandóan megveti és semmibe veszi, olykor még bántja is. Melegszívű és kedves fiú.

Az eső halk zokogása (Befejezett)Where stories live. Discover now