Simula

1.5M 31.3K 33.1K
                  

Simula"Akala ko ba hindi ka dadalo?" salubong ni Kuya Lucho sa akin.

Sa totoo lang, hindi ko inasahan na sasalubungin ako ni Kuya ngayon. I expected it to be just our driver. I rolled my eyes when I thought of something. Siguro nagkaaway na naman sila ni Kuya Lucky kaya heto at nagpapabango sa akin para makampihan ko siya.

"Hindi nga. Sinong nagsabi na pupunta ako?"

Pumasok ako sa SUV at sumunod naman siya. Nasa loob na kami, nakabaling pa rin siya sa akin.

"Sa mansiyon-"

"Okada!" agap ko.

Napabaling ang driver sa amin, nalilito na kung sino ang susundin. Kuya sighed.

"Na naman, Cian?"

"Stop calling me by that name," iritado kong sinabi.

Bumuntonghininga ulit siya. Diretso ang tingin ko samantalang siya'y nakabaling sa akin.

"Ba't nagmamadali kang umuwi kung hindi ka sasali sa pagtitipon ng mga Mercadejas?"

Masama ang tingin ko kay Kuya Lucho nang bumaling ako sa kanya.

"Sila lang ba ang puwedeng dahilan ng pag-uwi ko? I want to go back to Romblon. I am starting out a project."

"That project of yours again," Kuya Lucho snorted. "You can always come to the company and..."

"Banking isn't my passion, Kuya."

"Not passion but it is our company."

"Can't I start my own if I want to?"

"Hmm. O sige, gawin mo. I'll support you."

"All of you will support me but then if even if you don't, I will still do it."

"You will need manpower-"

"I won't get people from our company. Maghahanap ako ng sarili kong mga tao. I'll just get the reserve floors-"

"Yes, I know but you might need our help to gather people. Your plan is ambitious, Cian-"

"I said don't call me with that name, Kuya!"

Nagtaas ng kilay si Kuya, parang may naglalaro sa isipan niya. A ghost of a smile is on his face before he sighed and nodded.

"If you want to start from scratch, it will be so hard. Lalo na dahil malaking kompanya ang gusto mong gawin. You should start from the lowest of low and from there, you build up."

"Hindi iyon magiging maganda para sa target clients ko. And besides, may kasosyo ako kaya walang problema."

"At sino naman?"

Hindi ako sumagot.

Tumawa si Kuya at alam kong naisip niya na kung sino ang tinutukoy ko.

"Is this that jock again?"

"He's a good friend."

"A good friend with motives? And isn't he that stupid jock in your university."

"Kuya, puwede ba? Bakit mo nga ba ako sinundo? Wala ka bang trabaho? Sige ka at baka maunahan ka ni Kuya Lucky kakapakialam mo sa akin."

"Nag-aalala si Mama at Papa sa'yo. I also thought you'd be leaving for Caticlan. Short notice ang salo salo sa kasal at pupunta ako. Akala ko magsasabay tayo."

"Hindi ako pupunta. Umuwi ako para masimulan na ang mga plano ko. I've been waiting for this ever since I was in college. Now I am finally doing it."

After the Chains (Costa Leona Series #13)Where stories live. Discover now