cau 8. nuoi ong mat do?

533 0 0

cau 8: quy trinh nhan nuoi ong mat do

buoc 1 : thu giong OMD: ra dong chon nhung o trung cua sau bo canh vay co mau ve cho vao ong nghiem cho ong vu hoa roi phan loai thu OMD

- Dung giay gan trung cua tam hoac ngai gao de du OMD den  ki sinh.( trung co mau den la da bj ki sinh )

- khi ong da den ki sinh ta thu trung cho vao cac ong nghiem. khi ong vu hoa dung bong tam mat ong fa loang 20 % cho ong an de keo dai tuoi tho cho ong.

BUoc 2 : nhan nuoi ki chu tap nguon TA: nhan nuoi ngai gao

TA cua ngai gao : cam + bot ngo

- sau non moi no nuoi bang bot ngo min

-sau non tuoi lon = hon hop 50% ng+ 50 % cam

a, phong va dung cu nhan nuoi ngai gao: phong tao nguon Ta tu ngai gao gom 2 phong : phong nhan nuoi va phong thu trung.

- chau nuoi sau non tuoi nho co the lm bang thuy tinh hoac nhua co mat tren la luoi: h = 8 cm, rong 8-20 cm

- chau nuoi SN tuoi lon lam bang gomat tren la luoi : h= 6 cm, a= 56 cm, b = 32 cm

- long thu trung ( xung quanh la luoi, tren duoi bang go, tren co lo de feu~ cho TT vao

* Thu giong ngai gao : - thu sau non nhong hoac TT o cac kho thoc

- nuoi toi TT cho de trung, thu trung lam giong

- Ap trung ngai gao : trung ngai gao dc rac deu tren dia petri da rai san bot ngo mjn, luong bot ngo = 1/2 chieu cao dia, cho 0,16 g trung vao.

- sau khi sau non no an het bot ngothi chuyen sag chau nuoi SN tuoi nho.

- thoi gian ap trung la 1-2 ngay

* nuoi sau non tuoi nho : moi chau cho 200-300 g bot ngo min, sau 4-5 ngay chuyen sag hop sau non tuoi lon

* nuoi SN tuoi lon toi TT : do hon hop ta = 1/2 chieu cao hop. tai hop nay sau non se bo len mat cam de hoa nhong. Sau 8-9 ngay nhong hoa TT chuyen sag long thu trung

* Thu trung : - TT bo len fan luoi cua long thu trung va de trung tai do. dat dung cu thu trung duoi day long thu trung , dung choi long quet trung roi xun dung cu. thu trung. ( hang ngayy phai thu trung, trung ngay nao phai de rieng ngay do. bao quan trong tu lanh

* tao ban giy trung ki chu : Quet keo dinh trung that deu len kig gio. dat to giay len mat mjg go da quet keo.

- rac deu trung len mat giay

2> Ki thuat nhan nuoi ong mat do :

a. Dung cu nhan nuoi :

-Thung nhann nuoi : thong lam bang gio, go k co mui hac: kich co dai 30 cm rong 10 cm cao 22 cm, 1 dau thung noi voi tui vai den, 1 dau lap kinh co the mo ra dong vao de dang de de theo doi.

- Phong nhannuoi : kich thuoc tu 10-15 m2. phong phai co dieu hoa nhiet do.

+ phong co 2 ngan: ngan ngoai co cuakinh cao 2m, huong ve anh sang . Cua kinh ben ngoai co che 1 tam ni long trang de han che bot anh sagmanh.

b> Tien hanh nhan nuoi :

thuc hien trong phong nhan giong.

- dem giay co gan trung cua ngai gao lan luot dan ben trong mat trung cua thung. Mo tui dau kia tha ong giong tu cac ong nghiem vao thung, ong giong se bay ve phia cua kinh de trung len cac giay trung.

- thoi gian cho ki sinh tu 1-2 ngay vao buoi sang co nhiet do tu 23-25 0c. o cac lan sau chj vic xe giay co ong ki sinh thanh nhieu manh cho vao cac ong nghiem cho ong vu hoa het, cho ong an bo sung roi lai tip tuc cho vao thung nhan giong. Cu lam vay cho toi khi so luong trung ki chu va thung nhan giong ong tng len thi so ong thu dc tag len.

* chu y : Ta chj de ong truong thanh 1-2 ngay trong thung nhan giong sau do neu ong con song thi chuyen chung sang thung nhan giong khac de co tuoi ong dong deu.

- 1 so trung ngi gao k bj ki sinh se no sau non ngai gao, sau non ngai gao an tap se an trung bj ki sinh. vi the phai quan sat ve sinh lien tuc.

-sau 7-8 lua ta phi lay nguon giong ben ngoai tu nhin=en k lay giong nhn nuoi nuade tranh thoai hoa giong

- luong trung ki chu phai tag dan de trnh hien tuong boi ki sinh.

Cau 9: nuoi bo mat vang

a, phan loai: ho Chrysophidae, bo Nueropteru

-con moi : rep, rep sap,nhen nho, trung va sau non, 1 so oai CT bo cvanh vay

- thuc an de nhan nuoi : trung ngai gao

Quy trinh nhan nuoi nhu ong mat do tuy nhien bio mat vang an trung ngi gao o cac tuoi nen k can fai thu trung hang ngay.

- chu y : sau non bo mat vang co tinh an thit lan nhau vi vay fai nhan nuoi ca the

cau 8. nuoi ong mat do?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!