Giải thích nhân quả luật theo vật lí và toán học

1K 6 0

Trong một kiếp sống sau khi chết đi bạn sẽ thu gom được một nhân đã gieo suốt trong những kiếp trước đó dồn lại để làm tiền đề cho nhân nền của kiếp sau ( nếu còn được đầu thai ). Ở kiếp mới bạn sẽ sở hữu nhân nền đã gieo trước đó cộng với những nhân sẽ gieo suốt trong quãng đời đang sống mà tạo ra nhiều quả khác nhau và mỗi quả lại có thể biến thành nhân mới.. cứ như vậy Ad gói gọn trong một công thức tính sau :

Qht= {∑ Ntn - µ*∑Nxm + N+α1}*{{( ∑ Nmst + ∑ Nmskt) / (∑ Nmsc + ∑ N mskx )}+α2}

Trong đó :
- Qht :Lực của Quả bạn sẽ được nhận trong kiếp này ở thời gian hiện tại nhất định, Nếu Qht >0 đang nhận quả tốt , càng lớn quả càng tốt, còn Qht<=0 đang nhận quả xấu, càng nhỏ quả càng xấu
- Nmst : Lực nhân quả ma sát trượt
- Nmsc: Lực nhân quả ma sát cản
- Nmskt: Lực nhân quả ma sát kéo theo tốt
- Nmsktx: Lực nhân quả ma sát kéo theo xấu
- Ntn : Lực nhân quả tạo nhân tốt
- Nxm: Lực nhân quả tạo nhân xấu
- N : Lực nhân quả nền từ những kiếp trước dồn lại
- α1, α2: Tham số của lực nhân quả ý chí nội tại hoặc ngoại lực bên ngoài . Đa phần α=0, hiếm khi α#0
- µ: Tham số ì đặc biệt khác nhau theo mỗi người và đặc biệt µ> 1
- ∑: Tổng cộng
- Chú ý : các lực nhân quả : Nmst, Nmskt, Nmsn, Nmskx có thể có cũng có thể không có, khi tất cả nó không có thì α2 sẽ không tồn tại cùng. Và nếu Qht cuối cùng hết kiếp sống nằm trong một khoảng nhất định thì kiếp tới sẽ không được đầu thai, hoặc không đầu thai làm người...

Ví dụ như thế này :

Lực nhân quả nền của bạn ví như một vật có trọng lượng N được đặt nằm trên một mặt phẳng. Phía sau sẽ có một số người tác dụng một số lực đẩy để đấy N đi gọi là Lực nhân quả tạo nhân tốt ( Ntn, n là số người đẩy ) . Đồng thời phía trước có một số người đảy một số lực vào N theo hướng ngược lại để chống lại những người phía sau đẩy N đi gọi là Lực nhân quả tạo nhân xấu ( Nxm, m là số người đẩy )

- Ở trường hợp Bình thường nhiều người có số sinh ra đã sướng, trong quãng đời tiếp theo gặp nhiều điều thuận lợi có thể hiểu đó cũng như kiếp trước họ tích lũy được lực nhân quả tốt ( N lớn ) . Nhưng có một số người tuy N lớn nhưng trong cuộc sống này họ lại làm nhiều việc xấu, nếu tổng (∑ Ntn +N )> µ*∑Nxm ( tức Qht >0) thì họ vẫn chưa gặp báo ứng nhân quả. Trường hợp này giải thích tại sao nhiều ông quan tham , đại gia , gian thương làm rất nhiều việc xấu xa trái lương tâm nhưng vẫn sống ung dung tự tại không ai sờ tới , không gặp báo ứng gì . Nhưng đến khi (∑ Ntn +N ) <= µ*∑Nxm tức là Qht <=0 nếu không ngoài ý muốn α1#0 họ sẽ gặp báo ứng nhân quả nếu α1#0 tức có người giúp đỡ tác động lên nhân quả hay gánh thay nhân quả của họ hoặc ý chí nội tại của họ làm thay đổi tham số nhân quả ít nhiều . Nếu Qht nhỏ hơn 0 nhiều sự thì cần tham số α1#0 càng lớn tức tội họ gây ra càng lớn thì cần lực tác dụng bên ngoài hay ngoại lực càng lớn mới thay đổi được cục diện nếu không chỉ như vuốt ngoài da cho ngứa thôi . Có thể hiểu trường hợp này những người có lực đẩy tổng cộng theo hướng ngược lại sẽ bé hơn tổng quán tính ì của vật N và tổng người đẩy chiều thuận đi

Ở các trường hợp (∑ Ntn +N )> µ*∑Nxm

1, Trường hợp khi mặt phẳng nhẵn nhụi trơn tức là có ma sát trượt lớn , khi ấy tự động lực cản của ma sát nghỉ do trọng lực vật N sẽ nhỏ đi , tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn. Do tác động của Nmst

Nhân-quả và Nghiệp báoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!