Chapter Nine

1.2K 82 7
                         

Chapter Nine

Babalik na ako ng Maynila. 

Iyon lamang ang nasa isip ko habang inilalagay sa aking maleta ang mga kakailanganin kong damit. Ito ang unang pagkakataon na gustong gusto kong umalis dito. Dati ay ni halos ayaw kong mag-empake ng damit paalis. 

Iba talaga ang nararamdaman ko tuwing nariyan siya. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. 

Halos manigas ako ng biglang may kumatok. Agad akong tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Inayos ko ang aking sarili sa salamin. Namumula pa ang mga mata ko.  Narinig kong mas lumakas ang katok. 

Ugh! Bahala na nga!

Lumapit ako sa pintuan ng aking kwarto at agad na binuksan. Bumungad sa akin ang isa sa mga kasama namin sa bahay. 

“Hinahanap po kayo noong apo ng Don,” tanong niya habang nagtatakang nakatingin sa ayos ko. 

Umiwas ako ng tingin upang maitago ang namumugtong mga mata.  

“Sabihin mo natutulog ako.” nagtataka man ay agad din niyang sinunod ang aking utos. 

Agad kong isinarado ang pintuan at sumandal doon. Naroon na naman ang bigla biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Kagat kagat ko ang aking labi bago naglakad papunta sa aking kama at umupo. 

Anong kailangan niya? Bakit niya pa ako sinundan?

Nagkulong ako sa aking kwarto.  Nakatulugan ko na ang pag-iisip. 

Kinabukan,  maaga pa lamang ay inaayos ko ng ang ibang gamit na hindi ko natapos kagabi.  I don't need a lot of things since napakarami kong gamit sa Manila.

I was busy folding some clothes when some knocked. I sighed before standing and opening the door.  

Bumungad sa akin si Mama.  May mga dala dala siyang envelope.  Kumunot ang aking noo ng makita ang logo ng univerity na pinapasukan ko sa Manila. 

"Nagtatampo ka na naman kasi uuwi ka na naman ng Manila?" sambit niya bago hinaplos ang aking buhok.  

Hindi ako sumagot.  Nanatili ang mga mata ko sa dala dala ni Mama.  

"Ano po ito?" tanong ko ng iabot niya sa akin iyon.  

"Mga kakailanganin mo para mag-enroll." nanlaki ang mga mata ko.  

"Po?" tanong ko.  

Umupo si Mama sa aking kama kaya sumunod ako at kinuha ang mga papel sa loob ng envelope.  Mga papers ko na galing sa University. Kinagat ko ang labi ko, hindi alam kung anong sasabihin. 

"Nabayaran ko na po iyong tuition…" 

"Don't worry about that. Ibalik mo na ang mga gamit mo mamaya.  Bumaba ka na at ng makapunta ka pa sa Sentro para mag-enroll." 

Gusto kong mag-protesta pero hindi ko alam ang sasabihin ko.  Bumagsak ang aking balikat. Napakagulo ng aking isipan. Masaya ako pero na dito na lamang ako pero tuwing naiisip ko si Alexandro ay nagbabago na naman ang isip ko.  

Wala akong nagawa kung hindi ang magbihis.  May booklet na ibinigay si Mama kasama ng envelope.  Enrollment ng state university kahapon hanggang sa biyernes ngunit dahil transferee ako ay mas marami akong dapat asikasuhin.  

Nagtatalo ang isipan ko pero hindi ko rin naman alam ng sasabihin kila Mama kung ipipilit kong umuwi ng Manila.  

I sighed.  I gathered all the things that I needed before going down.  Naabutan ko si Mama sa kusina, nagluluto kasama ang ilang kasama sa bahay.  

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now