CHAPTER 18

643K 12.1K 444
                         

CHAPTER 18

SA ISANG linggo na pananatili nila ni Cleevan sa Baguio, walang sandali na naging malungkot sila. Puno ng kasayahan ang bawat araw na lumipas na nasa Baguio sila, haggang sa makauwi sila sa Manila, puno pa rin ng kasayahan ang mga puso nila habang magkahawak kamay silang naglalakad papasok sa bahay nila.

"Hindi ko akalain na ganoon ka matulog. Tulo-laway." Tudyo sa kanya ni Cleevan.

Sinuntok niya ito sa balikat. "Heh! Tigilan mo ako!" Napipikon na wika niya.

Kanina pa siya nito tinutudyo mula ng magising siya mula sa pagkakatulog sa eroplano. As far as she remember, hindi naman tumulo ang laway niya kaya naiinis siya dahil hindi naman totoo yon.

Nakangising pinanggigilan ni Cleevan ang kaliwang pisngi niya. "Asus! Ang asawa kong asar-talo, galit na naman."

Tinabig niya ang kamay nito at inirapan ito. "Tigilan mo ako, Cleevan. Sa sahig ka matutulog mamaya."

Tinawanan lang ni Cleevan ang pananakot niya. "Hindi ako naniniwala sayo. You need me at night, Nett, dahil hindi ka makatulog kapag hindi ako katabi."

Inungusan niya ito. She didn’t say anything because he was right. She did need him at night. Nasanay na siya na katabi ito at kayakap sa gabi.

"Oh, bakit hindi ka na umimik diyan?"

Humalukipkip siya at inirapan ito. "Tantanan mo nga ako." Naiinis na wika niya.

Inakbayan siya ni Cleevan at hinalikan sa mga labi. "Sorry na. Huwag ka ng magalit."

Magsasalita sana siya ng may naunang magsalita sa kanya. Boses iyon ni Ace.

"Anong nangyari sa inyong dalawa?" Anang boses ni Ace mula sa sala. "You two seem like a newlywed who just finished their honeymoon in outer space."

Napatigil sila sa paglalakad ni Cleevan at ng makita si Ace, nginitian niya ito. "Hello there, Ace. Nice to see you again."

Pinatay nito ang nakabukas na telebisyon at humarap sa kanya. "You seem happy."

Tumango siya. May ngiti sa mga labi niya. "Yes. Very."

Tumango-tango ito at tumingin kay Cleevan. "Kuya." May diin ang pagkakatawag nito ng kuya kay Cleevan. "Kumusta? Still keeping that secret from her?" When he said the word her, he looked at her.

Naramdaman ni Clarianette na nanigas sa kinatatayuan si Cleevan. She frowned then faced her husband. Wala na ang nakangiting aura nito kani-kanina lang. Ito ang Cleevan na una niyang nakilala. Collected. Guarded. And stiff.

"Okay ka lang?" Tanong niya at dumako ang tingin niya kay Ace na inosenteng nakangiti sa kanila. "What secret are you talking about?"

"Oh, nothing. It’s just about the—"

"Shut the fuck up!" Cleevan sneered at Ace, making her flinch but Ace just smiled.

"Chill, kuya. Wala naman akong sasabihing kasinungalingan—"

"Fuck you!" Cleevan hissed at his brother then he grabbed her hand and pulled her towards their room.

"Cleevan, ano ba yun?" Nagtatakang tanong niya sa asawa.

"Wala." Padaskol na sagot nito at hinila siya papasok sa kuwarto nila.

Nasasaktan siya sa pagkakahawak nito sa kanya pero hindi siya nagreklamo. Halata sa mukha nito ang galit na may kalakip na takot ang ekspresyon ng mukha nito.

Binitiwan siya ng asawa at hinilamos nito ang dalawang kamay sa mukha nito. Frustration was visible on the way he move and act.

She cautiously approached her husband then cupped his face. Pinilit niyang tumingin ito sa kanya.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon