CHAPTER 17

696K 13.8K 438
                         

CHAPTER 17

HAPON na ng umuwi si Clarianette at Cleevan sa Hotel na tinutuluyan nila. Halos pinuntahan nila lahat ng puwedeng puntahan sa Baguio. Hindi namalayan ni Clarianette ang oras na papagabi na pala kung hindi pa siya inayang umuwi ni Cleevan.

Maybe that's what happened when you're with someone you love. Napakabilis ng paglipas ng oras.

Cleevan exhaled loudly after dropping himself on the long sofa. "That was tiring but worth it." Anito na may ngiti sa mga labi.

Ngumiti siya bilang pag-sangayon at umupo sa hita nito. "Yep, definitely worth it."

"Yeah."

Clarianette straddled Cleevan's waist then she rested her head on Cleevan's shoulder. Her nose was on the crook of Cleevan's neck, she can smell his manly scent and it makes her feel calm.

As she breath in Cleevan's scent, hindi niya napigilan ang sarili na ilapat ang labi sa leeg ng asawa.

Cleevan stilled then he looked down at her. "Yeah?"

Clarianette just smiled then she kissed his neck again. She heard a low growl coming from him. Hindi pa siya nakontento, pabiro niyang kinagat ang leeg nito at hinalikan iyon pagkatapos.

Napangiti si Clarianette ng maramdamang unti-uting nabubuhay ang pagkalalaki ni Cleevan. Sa isiping nagtu-turn on ito sa ginagawa niya, umayos siya ng pagkakaupo sa hita nito at pinaglandas ang mga labi mula sa leeg nito patungo sa gilid ng labi nito.

Limingon si Cleevan sa kanya at sinakop ang mga labi niya. Pumikit siya at ninamnam ang mga labi nito na nakalapat sa mga labi niya.

Parang may sariling isip ang kamay niya na bahagyang pinipisil ang matitipuno nitong braso at naglandas iyon patungo sa dibdib nito, pababa sa puson.

Isang mahinang daing ang kumawala sa mga labi nito ng ipasok niya ang kamay sa loob ng pantalon na suot nito. She cupped his shaft and massaged it lightly.

Cleevan moaned when she squeezed his manhood lightly. Nang marinig ang ungol ng asawa, mas ginanahan pa siya sa ginagawa. Umayos siya sa pagkakaupo sa hita ni Cleevan at ginamit ang isang kamay niya para tanggalin ang belt na suot nito at para ibaba ang zipper ng pantalon nito.

Clarianette leaned in and presses her lips on his while she touched his erect manhood. She muffled a moan when Cleevan bit her tongue when she cupped his balls in her hand and played with it.

"You like it?" She asked as she played with his balls. "You want me to suck it inside my mouth?" She purred over his lips.

Cleevan's breathing was uneven as he search for her eyes. Nang magtama ang mga mata nila, puno ng pagnanasa ang mata nito.

She smiled at him them lick his slightly parted lips. "Gusto mo ba ang ginagawa ko?"

Walang imik na tumango ito at tinawid ang pagitan ng nga labi nila. Buong pusong tinugon niya ang halik nito na unti-unting gumigising sa katawan niya.

Isang mahinang halinghing ang lumabas sa bibig niya ng maramdamang hinihimas nito ang gitna ng hita niya. Kahit may suot pa siyang denim jeans, nararamdaman pa rin niya ang kamay nito at nagiinit ang katawan niya sa sensasyong dulot ng mga daliri nito na patuloy na humihimas sa bagay na nasa gitna ng hita niya.

Kinagat niya ang pangibabang labi ng maramdamang basa na ang pagkababae niya. Bigla siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa hita nito at nangaakit na isa-isang hinubad ang damit na suot. 

Tonight is the night she's going to unleash her greatest sexual desire. Naisip lang niya iyon kanina ng tanungin siya ni Cleevan sa twenty question game nila. Dapat tanggalin niya ang inhibisyong nararamdaman dahil mag-asawa naman sila. She has to be bold and aggressive if she want to pleasure Cleevan in her own way.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon