CHAPTER 16

730K 14.1K 1.4K
                         

CHAPTER 16

NAKAHIGA si Cleevan sa kama at siya naman ay nakapatong dito habang pareho silang walang saplot. She feels comfortable lying on Cleevan's warm body. Nakapikit siya habang sinusuklay nito ang buhok niya gamit ang kamay nito.

She sighed in contentment he when embraced her tightly like he's afraid she'll disappear.

"Hindi ako mawawala, Cleevan." Biro niya.

Mahinang tumawa si Cleevan at mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap sa kanya. "Mahal na mahal kita, Nett. Kapag nawala ka, mababaliw talaga ako."

Parang kiniliti ang puso niya sa sinabi nito. "Mahal na mahal din, Cleevan. At makakaasa kang hinding-hindi kita iiwan."

Hinaplos nito ang likod niya. It feels soothing. "Kahit may malaman kang hindi maganda tungkol sakin, hindi mo ako iiwan?"

She opened her eyes then she looked up at him. "Cleevan, asawa mo ako. Hindi kita iiwan kahit gaano pa kasama ang malaman ko tungkol sayo."

Isang malungkot na ngiti ang kumawala sa mga labi nito. "Natatakot akong panghawakan ang salita mo. Because I know, I’ll be crush if you leave for any reason."

Hinaplos niya ang pisngi nito. "Huwag ka nang malungkot. Mamasyal nalang kaya tayo."

"Saan mo gustong pumunta?"

"Ahm," umakto siyang nag-iisip. "How about sa grotto ni Lady of Lourdes. Gusto ko ng bawiin ang sumpa ko." Binuntutan niya ng tawa ang sinabi.

Cleevan chuckled. "Sige, punta tayo roon."

"Yehey!" Parang bata sigaw niya at umalis sa pagkakakubabaw sa asawa at mabilis na tumakbo patungo sa banyo.

Narinig niyang tumawa si Cleevan at sumunod sa kanya sa banyo.

NAGKATINGINAN sila ni Cleevan ng makarating sila sa paanan ng hagdan patungo sa grotto.

"One hundred steps." Ani ni Cleevan at pinagsiklop ang kamay nilang dalawa. "Wanna play while were ascending the stairs towards Lady Lourdes?"

Kinunotan niya ito ng nuo. "Anong klaseng laro naman yun?"

"Twenty question game." Nakangiting anito.

Napangiti siya. "Twenty question game? Really?" Mahina siyang napatawa. "Diba number one rule niyan bawal magsinungaling at bawal mag-pass? Are you ready to spill all your secrets?"

Cleevan smirked. "Nett, the question is, are you ready?"

Pabiro niya itong inirapan. "Ready na ako. Wala naman akong itatago."

"Good. I'll ask the first question." Anito.

Sabay silang umakyat sa hagdan. Nasa ikatlong baitang palang sila ng magtanong ni Cleevan.

"Unang tanong ko." Anito na sadyang binitin ang sasabihin. "When you first saw me, did I made you wet down there?"

Nanlaki ang mga mata niya sa tanong nito kasabay ng pamumula ng pisngi niya. "Bakit naman yan ang tanong mo?" Namumula pa ring tanong niya.

"Ano naman ang masama sa tanong ko?" Puno ng ka-inosentihan ang boses nito. "I just want to know."

Humugot siya ng isang malalim na hininga at tumingin dito. "Kind of."

Ngumisi ang asawa niya. "Sabi ko na e. Noon mo pa ako pinagnanasaan."

Pabiro niyang tinampal ang braso nito. "Heh! Kind of lang naman ang sagot. I did not confirm—"

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon