nội quy an toàn lao động

1K 0 0

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 Nội dung chủ yếu của nội quy lao động

Tin đưa ngày: 23/07/2007

Xây dựng nội quy lao động cần ghi nhớ:

Theo Điều 83-BLLĐ và Nghị định 41/CP ngày 06/07/1995 quy định nội dung chủ yếu của nội quy lao động bao gồm :

Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi gồm thời giờ làm việc trong ngày, trong năm, trong tuần, thời giờ nghỉ giải lao trong ca làm việc, số ca làm việc, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng, số giờ làm thêm trong ngày trong tuần trong tháng, trong năm.

Trật tự trong doanh nghiệp bao gồm : phạm vi làm việc, đi lại, giao tiếp và những yêu cầu khác về giữ gìn trật tự chung.

An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc bao gồm : việc chấp hành những biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tuân thủ các quy phạm, các tiêu chuẩn an toàn lao động vệ sinh lao động, việc sử dụng và bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ kinh doanh của đơn vị, các loại tài sản, tài liệu, tư liệu của đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Người sử dụng lao động có trách nhiệm cụ thể hóa từng loại hành vi vi phạm, mức độ vi phạm. Các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Xác định các loại trách nhiệm vật chất, mức độ thiệt hại, phương thức bồi thường phù hợp với đặc điểm của đơn vị với thỏa ước lao động tập thể và không trái pháp luật.

Nội quy lao động được phổ biến đến từng người lao động, phải niêm yết ở nơi làm việc, phòng tuyển lao động và nơi cần thiết khác trong đơn vị.

nội quy an toàn lao độngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!